Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Maltepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı

Öğretmenlerin psikolojik şiddet (Mobbing) algıları İstanbul ili Anadolu yakasında bulunan resmi İmam Hatip Liselerinde bir tarama

Teachers' psychological violence ( Mobbing ) perception İstanbul province a scan found on the official Religious High Schools in the Anatolian side

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 429973 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırma ile İstanbul ili Anadolu yakasında bulunan 14 ilçedeki 33 Resmi İmam Hatip Lisesinde görev yapan öğretmenlerin mobbinge maruz kalma algısının yaygınlığı, mobbinge maruz kalma algıları mobbingin çeşitli boyutlarında nasıl yoğunlaştığı ve maruz kaldıkları mobbingin tür ve sıklığı kişisel özelliklerine göre nasıl farklılaştığı incelenmiştir Bu doğrultuda İstanbul ili Anadolu yakasında bulunan öğretmenlere Kişisel Bilgi Formu ve Mobbing Algı Ölçeği formu dağıtıldı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.