Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı

Öncesi ve sonrasıyla 12 Eylül 1980 darbesinin Türk basınındaki yansımaları

Reflections of 12 September 1980 coup in the Turkish press (together with background and aftermath)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 419105 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Türkiye,12 Mart 1971 muhtırasıyla bir militarist yönetim sürecine girmişti. Nihat Erim Başkanlığında kurulan "teknokratlar kabinesi", İsrail Başkonsolosunun ölümü üzerine baskıcı bir yönelim içine girdi.Aydınları, yazarları,öğretmenlerle öğrencileri tutukladılar.1973 seçimlerinde, 12 Mart notasına büyük destek veren AP, seçimlerden yenik çıktı.CHP seçimde birinci parti oldu.Milli Selamet Partisi ile CHP bir koalisyon kabinesi kurdu.Ecevit, bu süreçte,yasaklanan haşhaş ekimini özgür bıraktı,Kıbrıs'a askeri çıkarma yaptı.ABD, bu gelişmeler üzerine Türkiye?ye ambargo koydu. Ecevit, Milli Selamet Partisi ile sorunları başlayınca,erken seçim çağrısı yaptı, ancak partiler, bu istemi uygun bulmadı. Demirel başkanlığında MC adıyla bir kabine oluşturuldu.Koalisyon sol karşıtı bir politika uygularken, MHP, örgütlü eylemcileriyle devleti koruma düşüncesiyle eyleme geçti.Toplum içinde terör,korku, işkence ile dolu günler başladı. Çorum, Maraş, Sivas toplu kıyımları ile terör, uç noktasına ulaştı. Bu trajik tabloya, 1973?den beri süregelen ekonomik kriz de eklenince, toplumsal direnişler başladı.Yönetim sıkıyönetim kararları alarak bir çok durumda orantısız güç kullanınca da toplumda erinç kalmadı.Bu süreçte Türkiye?nin ekonomik krizini aşması için -IMF formatlı- 24 Ocak kararları uygulaması başlatıldı. Bu kararlarla, işçi ücretleri dondurulup, devalüasyon ile zamlara başlanınca işçiler, direnişe geçtiler.1980'de toplumsal direniş dalgası TARİŞ direnişiyle büyüdü.Bu kaosa, anarşiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri krizi de eklendi. Ordu gelişmeleri izliyordu. IMF'nin,ABD'nin, CIA'nın öngörüleri gereğince 12 Eylül eylemi yapıldı.MGK,Türkiye'yi, dünya ekonomisine güdümlerken,terörü önlemek için bu gün bile tartışmalara yol açan oldukça sert yöntemlere başvurdu.Bu koşullarda güdümlü demokrasi süreci başlatıldı.Ordu kışlasına dönerken arkasında bir dizi çözümlenmeyen sorunlarla birlikte, militarist usa dayalı bir korku düzeni bırakmıştı.Türkiye 12 Eylül darbesiyle ile,bir değil birkaç çağ geriye gitti.

Summary:

Turkey entered a militarist administrative process by 12 March 1971 Memorandum."A cabinet of technocrats" was formed,headed by Nihat Erim.The cabinet took a repressive course as a result of the death of Israeli Consul General. They arrested the intellectuals,writers,teachers and students too.AP(Adalet Partisi, Justice Party)which şhowed great support fort he 12 March Memorandum was defeated in 1973 elections. CHP(Cumhuriyet Halk Partisi,Republican People's Party) emerged as the leading party in the elections.CHP and MSP (Milli Selamet Partisi, National Salvation Party) formed a coalition cabinet.In this process,Ecevit (the leader of CHP) decriminalized hashish plantations and engineered a military intervention into Cyprus.As a result of these,USA placed an embergo on Turkey.When Ecevit had his troubles with MSP, he called for a snap election.Parties did not approve this request.A cabinet called as MC (Milliyetçi Cephe,Nationalist Front) was formed, headed by Demirel (the leader of AP).While the coalition was implementing an antileft policy, MHP (Milliyetçi Hareket Partisi, Nationalist Movement Party) took action by its organized activists,motivated by the idea of protecting the state.Days full of terror,fear and torture started within the society.Terror reached its peaks by Malatya,Sivas,Maraş and Çorum Massacres.When the economic crisis ongoing since 1973 was added to this tragic Picture,social resistance has begun.The society lost its peace when the administration declared martial laws and used disproportionate force in many cases.Within this process in order for Turkey to solve its economic crisis problem,IMF formatted 24 January Decisions were implemented.As workers started to resist.In 1980,the wave of social resistance grew up by TARİŞ Resistance.The presidential election crisis was also added to this chaos and anarchy.The army was watching the developments.12 Semptember Action was taken by the prescience of IMF,USA and CIA. While MGK ( Milli Güvenlik Kurulu,National Security Council) locked Turkey into the world economy,it resorted to quite harsh methods in the name of stopping the terro, which are disputed even today.Under these conditions, the process off controlled democracy was initiated.While the army returned to their barracks,they had left a system of fear based on militarist logic along with a series of unsolved problems behind.Turkey reverted back not one,but a cople of ages by 12 September Action.One of the fields where this backwardness and fear were openly felt was the press.