Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

Oniki ada'nın siyasi tarihi

The political history of dodecanese

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 240971 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Rodos ve Oniki Ada jeopolitik ve stratejik bakımdan çok önemli bir konumda bulunmaktadır. Bu adalar Asya'nın bir parçası olup eski devirlerde Anadolu'dan kopmus, diger bir anlatımla Ege'deki dagların uzantısıdır. Bu duruma göre Türkiye'nin de tabii parçasıdır. Ayrıca bu adalar Ege Denizi'nin en kilit noktalarında bulunmaktadır. Özellikle Akdeniz ve Ege deniz ticaretinin kontrol merkezini teskil etmektedirler. Rodos ve Oniki Ada, tarih boyunca bütün medeniyetlerin dikkatini çekmis, Ege Denizi'nin zenginliklerini elde etmenin yolunun, bu adaları ele geçirmek oldugunu bütün medeniyetler görmüstür. Bu bölge istilâlar bölgesi olmus ve en güçlü devletler bile buralarda tutunamamıslardır. Ya savas alanında ya da masa basında bu adaların kontrolleri elden çıkmıstır. Ege Adaları, bu denizin her iki yakasında hüküm süren ülkeler için aynı derecede önem tasımaktadır. Ancak, Türkiye açısından Oniki Ada'nın daha farklı bir konumu bulunmaktadır. Adalar Anadolu sahillerine çok yakındır ve Türkiye'nin güvenligini için oldukça tehdit edici bir konuma sahiptirler. Bu adalar üzerinde yapılan her türlü tahkimat, Anadolu kıyılarını tehdit etmektedir. Bundan dolayı Oniki Ada Türk hâkimiyetinden çıktıktan sonra adalarla ilgili yapılan bütün antlasmalarda bu durum tartısma konusu olmus ve nihayetinde tahkimat yapılmama kararı onaylanmıstır. Bugün Türkiye, Ege Denizi ile ilgili icraatlarda, kendi toprak bütünlügü ve güvenligi bakımından tehdit ve tehlike olarak gördügü faaliyetlere siddetle karsı çıkmıs ve 12 mil meselesi gibi bazı durumları savas gerekçesi dahi saymıstır. Bu incelemede Oniki Ada'nın jeopolitik ve stratejik öneminin yanında Türk hâkimiyeti, İtalya hâkimiyeti ve Yunanistan hâkimiyetinden bahsedilmeye çalısılmıstır. Ayrıca adalarda yasayan Rum ve Türk halkının idarî, iktisadî, sosyal, kültürel durumları ile birlikte en önemlisi günümüze kadar süregelen Türk-Yunan anlasmazlıkları ve Yunanistan'ın bitmek bilmeyen yayılma politikaları, kaynaklara ve belgelere dayandırılarak anlatılmaya çalısılmıstır. Anahtar Kelimeler: Ege Adaları Sorunları, Oniki Ada, Trablusgarp Savası, Mentese Adaları, Türk-Yunan iliskileri, Ege Adaları'nın Hukuki Statüsü.

Summary:

Rhodes and 12 islands have a very important place in the area geopolitically. These islands are a part of Asia and departed from Anatolia in the old regimes, in other words they are things added to the mountains in Aegean. So, they are a part of Turkey naturally. In addition, these islands are located at the most prominent points of Aegean Sea. Especially they have dominance upon Mediterranean and Aegean Sea trade. Rhodes and 12 islands have attracted the attention of all citizens throughout the history and all these citizens realized that they had to take hold of these islands to have the wealth of Aegean Sea. This area has been the land of invasions and even the most powerful states were not be able to take the control of them. They lost the control of these islands either during agreement or on the battle field. Aegean islands are especially important for the countries located on the both sides of this sea. However, 12 islands have a special position for Turkey. The islands are very close to the sea sides of Anatolia and they have position which threats the security of Turkey. Any entrenchment on these islands threats the coast of Anatolia. That?s why, after the loss of control of 12 islands by Anatolia, this case has always been the discussing point in every agreement related to the islands and finally the decision of disarmament and no entrenchment has been approved. Today, Turkey objects to every activity which threats its security and territorial integrity during the actions related to Aegean Sea sharply and does not consider some topics even like the case of 12 mile as the reason of war. In this study, the sovereignty of Turkey, Greece and Italy on the islands, besides the geopolitical and strategically importance of 12 islands, has been tried to be mentioned. In addition, the administrative, economic, social and cultural aspects of Rom and Turkish people living on the islands, especially the continuing conflict between Turkey and Greece up to now, and the everlasting policies of expansion of Greece have been tried to be explained by making the case depend on sources and documents. Key Words: Aegean Island Questions, Dodecanese Island, Tripoli War, Mentese slands, Turkey-Greece Relations, Legal Statute Of Aegean Island