Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü

Ontology based reuse infrastructure for trajectory simulation

Yörünge benzetimi için ontoloji temelli yeniden kullanım altyapısı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201856 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this research, we developed an ontology based reuse infrastructure for trajectory simulation and investigated the use of ontologies and domain engineering practices to develop a formalized methodology to make use of the experience and knowledge leveraged from the past trajectory simulation projects. Trajectory simulation in this context is a computational tool to calculate the flight path and other parameters of munition such as its orientation or angular rates during its operation In this thesis, engineering knowledge to simulate the trajectory of a munition is captured in an ontology called Trajectory Simulation ONTology (TSONT). Concepts of trajectory simulation and the relation among these concepts are captured by using Web Ontology Language and presented as a domain model that is available for reuse. Using the formalized domain knowledge, reuse infrastructure specifications are constructed to enable the reuse of software artifacts for two main programming paradigms, which are object oriented programming and function oriented programming. UML and application frameworks are used when constructing for v object oriented paradigm. And data flow diagrams are used to formalize the design of the function oriented simulations to compute the trajectory of munition. Object oriented and function oriented platform independent designs are constructed to specify the infrastructure using the knowledge captured in TSONT and made available for reuse. With constructing two different designs for two different paradigms by using the same domain model, evidence of knowledge reuse were produced. Three different case studies were carried out as infrastructure implementation. In the first case study, an object oriented application framework was developed in MATLAB for six degrees of freedom trajectory simulation using platform independent object oriented design. This framework is reused to develop two different simulations. Using the developed framework for two applications produced evidence of code reuse. In the second case, a point mass trajectory simulation framework is designed to be implemented in C# reusing the same platform independent object oriented design. This case produced the evidence of design reuse. In the last case study, a MATLAB Simulink Blockset is developed for point mass unguided trajectory simulations and two different simulations are built using the Blockset. By this case, we collected the evidence of code reuse also in function oriented paradigm. Keywords: Trajectory Simulation, Engineering Ontologies, Ontology Driven Simulation, Simulation Reuse.

Summary:

Bu çalısmada, yörünge benzetimi için ontoloji tabanlı bir yeniden kullanım altyapısı gelistirilmis, ontolojilerin ve alan mühendisligi yaklasımlarının basarı ile tamamlanmıs yörünge benzetimi projelerinde elde edilen tecrübelerin aktarılması için gelistirilmis bir yöntem için kullanılması incelenmistir. Bu baglamda, yörünge benzetimi mühimmatın uçusu boyunca konumu, yönelimi ve açısal hızları gibi uçus parametrelerinin hesaplanması için kullanılan bir araç olarak tanımlanabilir. Bu tez kapsamında, bir mühimmatın uçus benzetiminin yapılabilmesi için gerekli olan mühendislik bilgisi kullanılarak TSONT isimli bir ontoloji gelistirilmistir. Ag Ontoloji Dili (Web Ontology Language) kullanılarak yörünge benzetimi kavramları ve bu kavramlar arasındaki iliskiler modellenerek, yeniden kullanılabilecek bir alan modeli olarak kullanıcıya sunulmustur. Ontoloji biçiminde resmilestirilmis alan bilgi birikimi kullanılarak, islev yönelimli programlama veya nesne yönelimli programlama paradigmaları kullanılarak hazırlanan yazılım ürünlerinin yeniden kullanımına olanak saglayacak bir yeniden kullanım altyapısı tanımlanmıstır. Nesne yönelimli programlama paradigması için gelistirilen yeniden kullanıp altyapısı için UML ve uygulama çerçeveleri vii pratiklerinden yararlanılırken, islev yönelimli programlama paradigması için olusturulan yeniden kullanım altyapısı için veri akıs semalarından yararlanılmıstır. Bu iki paradigmanın yeniden kullanım altyapılarını tanımlamak için TSONT kullanılarak platformdan bagımsız yazılım tasarımları gelistirilmis ve yeniden kullanıma sunulmustur. Aynı alan bilgisi kullanarak iki farklı tasarım gelistirilebilmesi, TSONT'ta modellenen bilgi birikiminin yeniden kullanılabildigi konusunda elimize kanıtlar sunmustur. Yeniden kullanım altyapısının uygulaması için üç farklı çalısma yapılmıstır. lk çalısmada, platformdan bagımsız nesne yönelimli yazılım tasarımı temel alınarak MATLAB ortamında altı serbestlik dereceli yörünge bezetimleri için bir uygulama çerçevesi gelistirilmistir. Daha sonra da bu çerçeve kullanılarak iki farklı benzetim gelistirilmistir. Yeniden kullanım altyapısının bir parçası olarak gelistirilen bu uygulama çerçevesinin iki farklı benzetim gelistirmesinde kullanılması, altyapının kod yeniden kullanımını destekledigine dair bir kanıt olarak degerlendirilmistir. kinci çalısmada gene aynı platformdan bagımsız nesne yönelimli yazılım tasarımı kullanılara bu sefer nokta kütle yörünge benzetimi için ve farklı bir platformda, C# dilinde gelistirilecek bir çerçeve tasarlanmıstır. Bu sayede de yeniden kullanım altyapısının tasarım yeniden kullanımını destekledigine dair kanıtlara ulasılmıstır. Son çalısmada islev yönelimli yazılım tasarımı kullanılarak güdümsüz nokta kütle yörünge bezetimi için bir MATLAB Simulink Blockset'i gelistirilmistir. Daha sonra da bu Blockset kullanılmak vasıtası ile iki farklı yörünge benzetimi gelistirilmistir. Bu sayede de gelistirilen yeniden kullanım altyapısının, islev yönelimli programlama paradigmasında da kod yeniden kullanımını destekledigi sonucuna ulasılmıstır. Anahtar Kelimeler: Yörünge Benzetimi, Mühendislik Ontolojileri, Ontoloji Tabanlı Benzetim, Simülasyon Yeniden Kullanımı.