Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Operation strategies of pumped storage hydropower plants under electricity spot market: Case study of Uluabat hydropower plant

Elektrik spot piyasasında pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerinin operasyon stratejileri: Uluabat hidroelektrik santrali örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 612091 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In recent years, energy has been one of the most challenging problems around the world In particular, energy is the building block for commercial and social settings in the modern world Therefore, energy is a critical element for economic and human development Diminishing fossil fuel resources and detrimental effects of facilities operated on fossil fuels have brought forward renewable energy today, and renewable energy resources will continue to play a significant role in the future However, renewable energy sources are unable to adjust their output to meet fluctuating power demands In other words, the integration of renewable energy resources into the grid is a concern since the renewable sources have an intermittent nature This intermittent nature of most renewable energy sources makes them less advantageous Significantly large energy storage capacity is required to balance power production and demand ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Son yıllarda, enerji dünyadaki en zorlu problemlerden bir olmuştur Özellikle modern dünyada enerji, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin yapı taşıdır Bu nedenle, enerji, ekonomik büyüme ve insani gelişme için kritik bir unsurdur Azalan fosil yakıt kaynakları ve fosil yakıtla çalışan tesislerin zararlı etkileri bugün yenilenebilir enerji konusunu gündeme getirmiştir Yenilenebilir enerji kaynakları gelecekte de önemli bir rol oynamaya devam edecektir Ancak, yenilenebilir enerji kaynakları değişken güç taleplerini karşılamakta güçlük çekmektedir Diğer bir deyişle, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonu yenilenebilir enerji kaynaklarının süreksizliği nedeniyle endişe vericidir Bu durum yenilenebilir enerji kaynaklarını daha az avantajlı kılmaktadır Enerji üretimini organize etmek ve fiziksel talebi karşılamak için önemli ölçüde büyük depolama kapasitelerine ihtiyaç vardır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.