Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Origins of a consumer culture in an early modern context: Ottoman Bursa

Erken modern ortamda bir tüketim kültürünün ortaya çıkışı: Osmanlı Bursa'sı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 186324 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Studies on the origins of the modern consumer culture generally focus on the earlymodern western context with the inherent assumption that today?s modern consumer culturehad its origins in the early modern west ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Modern tüketim kültürünün ortaya çıkışı üzerine yapılan çalışmalar, genellikle moderntüketim kültürünün batı menşeili olduğu varsayımından yola çıkarak, erken modern batılıtoplumları incelemişlerdir Bu çalışmada, erken modern bir tüketim kültürünün ortaya çıkışı,batılı olmayan bir ortamda, yani onaltıncı yüzyıl ortalarıyla onyedinci yüzyıl ortalarıarasındaki Osmanlı bağlamında incelenmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.