Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı / Radyo-Televizyon ve Sinema Bilim Dalı

Oryantalizm ve oksidentalizm kavramları çerçevesinde 11 Eylül sonrası Türk sineması ve Hollywood sinemasında öteki temsilleri

After the september 11 attacks representati̇on of other in the Hollywood ci̇nema and Turki̇sh ci̇nema frame of ori̇entali̇sm and occi̇dentali̇sm

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 471242 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yedinci sanat olarak nitelendirilen sinema, var oluşundan bu yana eğlenme amacının yanında, sosyal, ekonomik, siyasal ve ideolojik bir yapıya da ev sahipliği yapmıştır Sinema, ilk yıllarından bu yana ideolojik amaçlara hizmet etmiş, kitleleri harekete geçirebilme gücüne sahip olmuştur ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The cinema which is qualified as seventh art has always hosted a social, economic, political and ideological structure in addition to its entertainment function since it began The cinema has served at ideological purposes and has a power to prod mass into action since its early years ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.