Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Oscillation serarch study using tau-to electron decay channel in the chorus experiment

Chorus deneyinde taunun elektron bozunması ile nötrino osilasyonu arama çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 68320 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT OSCILLATION SEARCH STUDY USING TAU-TO-ELECTRON DECAY CHANNEL IN THE CHORUS EXPERIMENT Pesen, Erhan PhD, Department of Physics Supervisor: Prof. Dr. Perihan Tolun November 1997, 127 pages. The CHORUS experiment is designed to search for u^ - > uT oscillation by detec tion of vT in a Ufj, neutrino beam, with three decay channels of the tau lepton. These are the t~ - > /x~i/TF^, r~ - > h~(mr°)vT and r~ -4- 7r+ir~iT+(mr0)i/T decay channels. In this thesis the possibility of using the t~ - > e~vrvie de cay channel of the tau lepton, for vT detection with the CHORUS detector, is studied. A 95% electron identification efficiency is obtained. When all detection efficiencies are taken into account, 4 - 6% improvement on sin2 20MT limit at large Am2 is achieved without any extra emulsion scanning load. Keywords: Neutrino, Neutrino Mass, Neutrino Oscillation, Tau Detection m

Summary:

ÖZ CHORUS DENEYİNDE TAU'NUN ELEKTRON BOZUNMASI İLE NÖTRİNO OSİLASYONU ARAMA ÇALIŞMASI Pesen, Erhan Doktora, Fizik Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Perihan Tolun Kasım 1997, 127 sayfa. CHORUS deneyi, tau leptonun üç bozunma kanalı ile v^ nötrino demetinde uT nötrinoyu yakalayıp, v^ -$? ur osilasyonu arama üzerine tasarlandı. Bunlar r~ - > ^~ı/TFM, t~ - > /ı_(n7r°)ı/T ve r~ - >? 7T+7r~n+(nır°)ı/T bozulma kanallarıdır. Bu tezde tau leptonun r~ - > e~uTVe bozunma kanalını kullanarak, CHORUS deneyinde fT'nun tanınması olasılığı incelendi. 95% elektron tanıma verimi elde edildi. Bütün tanım verimleri hesaba katıldığında, büyük Am2 değerlerindeki sin2 20MT limitinin, ek bir emülsiyon tarama yükü olmadan, 4-6% arttığı gözlendi. Anahtar Sözcükler: Nötrino, Nötrino Kütlesi, Nötrino Salınımı, Tau'nun Tanınması iv