Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kocaeli Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Otomobillerdeki aktif ve pasif güvenlik sistemlerinin taşıt güvenliği ve taşıt tasarımı bakımından incelenmesi

Examination of active and passive safety systems in automobiles in terms of vehicle safety and vehicle design

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 127599 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

OTOMOBİLLERDEKİ AKTİF VE PASİF GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN TAŞIT GÜVENLİĞİ VE TAŞIT TASARIMI BAKIMINDAN İNCELENMESİ Ali ÇAVDAR Anahtar Kelimler : Aktif Güvenlik, Pasif Güvenlik, Kaza İstatistikleri Özet: Günümüzde trafik kazalarının ana sebeplerini oluşturan faktörler arasında sürücü kusurları başta gelmektedir. Bunu karayolları, trafik sinyalizasyonu, taşıt, yaya ve yolcu kusurları izlemektedir. Trafik kazalarını ve kaza sonrası kayıpları azaltmak amacıyla taşıtlarda çeşitli güvenlik sistemleri uygulanmaktadır. Bu güvenlik sistemleri Aktif ve Pasif olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Aktif güvenlik, sürüş güvenliği, şartlara bağlı güvenlik, duyulara bağlı güvenlik; kullanım güvenliği konularını kapsayan taşıt sistemlerinden oluşmuştur. Pasif güvenlik ise; taşıt gövdesinin deformasyon davranışı, dış biçimi, yüzey düzgünlüğü, kabin dayanımı, koruyucu sistem, iç darbe alanları, direksiyon sistemi, araçtakileri kurtarma, yangından korunma konularını kapsayan taşıt sistemlerinden oluşmuştur. Teknik gelişmelere paralel olarak taşıt tasarımcıları, kazaların önlenmesi ve kaza sonrası kayıpların azaltılması konularında, yoğun çaba harcamaktadırlar. Bu çabalar harcanırken taşıtlardaki kullanılan aktif ve pasif güvenlik sistemlerinin kazalardaki değerleri de önem kazanmaktadır. Bu çalışmada kazalarda çok önemli olan emniyet sistemlerini, bu sistemlerin Türkiye'de meydana gelen kazalardaki emniyet açısından paylarım ve bu paylara göre de her sistemin puanlaması yapılmıştır. Sistemlerin puanlamasıyla herhangi bir taşıtın aktif ve pasif emniyet donanımları bakımından puanlanmasında kullanılabilecek puantaj tablosu oluşturulmuştur. ıı

Summary:

EXAMINATION OF ACTIVE AND PASSIVE SAFETY SYSTEMS IN AUTOMOBILES IN TERMS OF VEHICLE SAFETY AND VEHICLE DESIGN ALI ÇAVDAR Keywords : Active Safety, Passive Safety, Accident Statistics Abstract: Driver fault is the leading factor among the reasons of the current traffic accidents. This is followed by the faults and the malfunction of roads, traffic signalization, vehicle, pedestrian and passengers. In order to reduce traffic accidents and the losses caused by them, various safety systems are implemented in vehicles. These safety systems are classified into two groups as Active and Passive Systems. Active safety includes the vehicle systems comprising; driving safety, conditional safety, sensorial safety, usage safety measures. Passive safety includes the vehicle systems comprising deformation behavior of the vehicle body, external body form, surface smoothness, cabin strength, protective system, internal impact regions, steering system, rescue of the people in vehicle, and fire protection measures. Along with the technical development, vehicle designers work hard to prevent accidents and lessen the losses due to these accidents. Among these studies arises the importance and the value of active and passive safety systems used in vehicles. In this study presented the safety systems which have vital importance in accidents, ratio of these systems in terms of safety for the accidents happened in Turkey, and the evaluation of each system with regard to these ratios. Giving scores to each system, a scoring table that can be used to evaluation of a car for its active and passive safety equipment is developed. Ill