Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı

Outdoor time practices in early childhood education: Parent andteacher views

Erken çocukluk eğitiminde açık hava zamanı uygulamaları: Öğretmen ve veli görüşleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 644832 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study was conducted with three aims which are exploring early childhood teachers' and parents' views regarding the outdoor time and examining teachers' outdoor time practices Qualitative approaches were used to deeply investigate, gain a deeper understanding, and provide a broader perspective on the outdoor time concept during early childhood education ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu araştırma ile okul öncesi öğretmenlerinin ve velilerin, anaokullarında gerçekleştirilen açık hava zamanına ilişkin görüşlerinin ve açık hava zamanı uygulamalarının incelenmesi amaçlanmaktadır Araştırma amaçlarına paralel olarak detaylı ve derinlemesine bilgilere ve daha geniş bir perspektife ulaşmak için nitel araştırma metodu kullanılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.