Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özel hastanelerde kurumsallaşma düzeyi ile algılanan örgüt kültürü arasındaki ilişkiyi ele alan bir araştırma

An Investigation on the relation between institutionalization levels for management and organizational culture in private hospitals

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 122861 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

öz Araştırmamızda kurumsallaşma düzeyi yüksek olan örgütlerin, daha güçlü bir örgüt kültürüne sahip oldukları varsayımından hareket edilerek, yönetsel açısından kurumsallaşma düzeyi ile örgüt kültürü arasındaki ilişki araştırılmıştır Araştırmamız, İstanbul ilinde İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış özel hastaneler kapsamında hemşire ve doktorlar üzerinde yürütülmüştür ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz Araştırmamızda kurumsallaşma düzeyi yüksek olan örgütlerin, daha güçlü bir örgüt kültürüne sahip oldukları varsayımından hareket edilerek, yönetsel açısından kurumsallaşma düzeyi ile örgüt kültürü arasındaki ilişki araştırılmıştır Araştırmamız, İstanbul ilinde İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış özel hastaneler kapsamında hemşire ve doktorlar üzerinde yürütülmüştür ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.