Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Particle filter based track before detect algorithm for tracking of dim moving targets

Hareketli sönük hedeflerin parçacık filtre tabanlı izle bul algoritması ile takip edilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 305731 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study Track Before Detect (TBD) approach will be analysed for tracking of dim movingtargets First, a radar setup is presented in order to introduce the radar range equation andsignal models Then, preliminary information is given about particle filters As the mainalgorithm of this thesis, a multi-model particle filter method is developed in order to solvethe non-linear non-Gaussian Bayesian estimation problem ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada, hareketli sönük hedeflerin izle bul algoritması ile takip edilmesi incelenecektir ılk olarak radar menzil denklemi ve sinyal modellerini anlatmak üzere bir radar ortamıtanıtılmıştır Daha sonra parçacık filtreler ile ilgili gerekli ön bilgiler verilmiştir Bu tezinana algoritması olarak, Gaussian dağılıma sahip olmayan ve doğrusal olmayan bir Bayesiankestirim problemini çözmek üzere çoklu model parçacık filtresi geliştirilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.