Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü

Paths from fear of death to subjective well-being: A study of structural aquation modeling based on the terror management theory perspective

Ölüm korkusundan öznel iyi oluş haline giden yollar: Terör yönetimi teorisine dayalı bir yapısal eşitlik çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 161952 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT PATHS FROM FEAR OF DEATH TO SUBJECTIVE WELL-BEING: A STUDY OF STRUCTURAL EQUATION MODELING BASED ON THE TERROR MANAGEMENT THEORY PERSPECTIVE Şimşek, Ömer Faruk Ph.D., Department of Educational Sciences Supervisor: Prof. Dr. Gül Aydın June2005, ITOpages in this research four models derived from Terror Management Theory (TMT) were tested by using structural equation modeling. These models were developed for testing different theoretical alternatives in relation to psychological mechanisms explaining the subjective well-being as an outcome of fear of death. The first two models were based on the original Terror Management Theory. The first supposed that death anxiety as a catalyst motivates individuals in two defenses: developing culturally committed personalities by validation of cultural worldview and thus enhancing self-esteem. The second indicated that every individual had two options in the face of death: enhancing their self-esteem ör committing to cultural worldview, in turn, improves the well-being of the individual. The last two models were identified by taking attachment as an alternative variable. in the third model, attachment styles of the individuals were presented as a third defense mechanism in addition to self-esteem and cultural worldview in TMT. They were assumed as mediator variables in the model betvveen fear of death and subjective well-being. The last model treated attachment as a mediator between fear of death and distal defenses of self-esteem and cultural worldview. ivThe results indicated that only the last model was entirely supported. The lack of support for the fırst two models might be an indicator of the invalidity of the model in cultures that are not individualistic. For the last two models, the results suggested that attachment was crucial in understanding the relationship bet\veen fear of death and subjective well- being from a TMT perspective. Keyvvords: Fear of death, subjective well-being, happiness, life-satisfaction, terror management theory, attachment, self-esteem, collective self-esteem, cultural worldview.

Summary:

ABSTRACT PATHS FROM FEAR OF DEATH TO SUBJECTIVE WELL-BEING: A STUDY OF STRUCTURAL EQUATION MODELING BASED ON THE TERROR MANAGEMENT THEORY PERSPECTIVE Şimşek, Ömer Faruk Ph.D., Department of Educational Sciences Supervisor: Prof. Dr. Gül Aydın June2005, ITOpages in this research four models derived from Terror Management Theory (TMT) were tested by using structural equation modeling. These models were developed for testing different theoretical alternatives in relation to psychological mechanisms explaining the subjective well-being as an outcome of fear of death. The first two models were based on the original Terror Management Theory. The first supposed that death anxiety as a catalyst motivates individuals in two defenses: developing culturally committed personalities by validation of cultural worldview and thus enhancing self-esteem. The second indicated that every individual had two options in the face of death: enhancing their self-esteem ör committing to cultural worldview, in turn, improves the well-being of the individual. The last two models were identified by taking attachment as an alternative variable. in the third model, attachment styles of the individuals were presented as a third defense mechanism in addition to self-esteem and cultural worldview in TMT. They were assumed as mediator variables in the model betvveen fear of death and subjective well-being. The last model treated attachment as a mediator between fear of death and distal defenses of self-esteem and cultural worldview. ivThe results indicated that only the last model was entirely supported. The lack of support for the fırst two models might be an indicator of the invalidity of the model in cultures that are not individualistic. For the last two models, the results suggested that attachment was crucial in understanding the relationship bet\veen fear of death and subjective well- being from a TMT perspective. Keyvvords: Fear of death, subjective well-being, happiness, life-satisfaction, terror management theory, attachment, self-esteem, collective self-esteem, cultural worldview.