Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Perceptions of students, teachers and parents regarding English-medium instruction at secondary education

Ortaöğretimde yabancı dille öğretime ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140139 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT PERCEPTIONS OF STUDENTS, TEACHERS AND PARENTS REGARDING ENGLISH-MEDIUM INSTRUCTION AT SECONDARY EDUCATION Tarhan, Şahika Ph D , Department of Educational Sciences Supervisor: Assist Prof Dr Ahmet Ok September 2003, 295 pages The purpose of this study was to determine perceptions of students, teachers and parents concerning English-medium instruction and their perceptions of English as a foreign language The research design of the study comprised a nation-wide questionnaire survey and individual interviews The sample for the survey consisted of 982 students, 383 teachers and 988 parents in 42 Anatolian high schools across 32 provinces in Turkey selected using statified and criterion sampling ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz ORTA ÖĞRETİMDE YABANCI DİLLE ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ Tarhan, Şahika Doktora, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez yöneticisi: Yrd Doç Dr Ahmet Ok Eylül 2003, 295 sayfa Bu çalışmanın amacı yabancı dille (İngilizce) öğretim ve yabancı dil olarak İngilizce'ye ilişkin, öğrenci, öğretmen, veli görüşlerini saptamaktır Araştırma deseni, yurt çapmda uygulanan geniş kapsamlı bir anket çalışması ve bireysel görüşmeler temeline dayanmaktadır Çalışmanın örneklemi, 32 ilde bulunan 42 Anadolu lisesinden tabakalı ve kritere dayalı örneklem yöntemiyle seçilen 982 öğrenci, 383 öğretmen ve 988 veliyi kapsamaktadır Buna ek olarak, görüşmelere altı öğrenci, dört öğretmen ve dört öğrenci katılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.