Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Oral İmplantoloji Anabilim Dalı

Peri-implantitis tedavisinde diyod lazer kullanımının etkinliğinin konvansiyonel yöntemle karşılaştırılması

Comparison of effectiveness of diode laser and conventional treatment methods in non- surgical treatment of peri-implantitis: a randomized controlled clinical study.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 317008 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Modern implantolojide peri-implantitis tedavisi en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Diyod lazer kullanımının olumlu sonuçlar yarattığı az sayıda çalışma ile ileri sürülmektedir. Çalışmamız, diyod lazerin konvansiyonel metodlara ek olarak erken dönem periimplantitis tedavisinde kullanımının etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. İki veya daha fazla implantında peri-implantitis teşhisi konmuş 10 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Toplamda 48 implant konvansiyonel yöntemlerle tedavi edilmiş, bunlardan 24 tanesine bir defaya mahsus olmak üzere konvansiyonel tedaviye ek olarak lazer uygulanmıştır. Klinik incelemeler tedavi öncesinde, tedaviden bir ay sonra ve tedaviden 6 ay sonra yapılmıştır. Mikrobiyolojik incelemeler tedavi öncesinde ve tedaviden bir ay sonra yapılmıştır. Tüm vakalarda pozitif sonuçlara ulaşılmıştır. Klinik sonuçlara göre test ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Mikrobiyolojik analize göre test ve kontrol gruplarında istatistiksel olarak anlamlı bir farka ulaşılmamış olmasına rağmen siyah pigmentli bakterilerin lazer ışığına daha duyarlı oldukları görülmüştür. Erken dönem peri-implantitis tedavisinde klinik tedavi sonuçları kontrol ve test grupları arasında birbirine oldukça yakın olarak bulunmuştur.

Summary:

Treatment of peri-implantitis have been demonstrating one of the most difficult challenges in modern implantology. Limited data suggest that diode laser therapy improves clinical outcome. The present study aimed the evaluation of the efficacy of diode laser therapy as an adjunctive method in cases with mild and moderate peri-implantitis. Ten partially edentulous subjects with two or more implants diagnosed as peri-implantitis were included. Total 48 rough-surface implants were treated with conventional non-surgical scaling and 24 implants were assigned to one time intervention by a diode laser adjunctively. Clinical data were collected before treatment, at 1 month, and at 6 months. Microbiological specimens were collected before treatment and at 1 month. All subjects received positive treatment outcome. Clinical data demonstrated no statistically significant difference between control and test groups. Microbiological analysis revealed that black pigmented bacteria is more sensitive than other species. The clinical treatment results were limited and similar between the conventional methods and laser treatment in cases with mild-moderate peri-implantitis.