Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

Physics teachers beliefs related to Turkish high school physics curriculum: A multiple case study

Fizik öğretmenlerinin ortaöğretim fizik dersi öğretim programına ilişkin inançları: Çoklu durum çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 318939 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study was to investigate four in-service physics teachers? beliefs related to Turkish High School Physics Curriculum (THSPC) and to what extent these beliefs are reflected in their instructional practices Data were collected through interviews, classroom observations and an open-ended questionnaire ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, dört fizik öğretmenin Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programına ilişkin inançlarını ve bu inançların sınıf içi uygulamalara ne derecede yansıdığını araştırmaktı Veriler; mülakatlar, sınıf gözlemleri ve açık uçlu anket ile toplanmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.