Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

PID controller design for first order unstable time delay systems

Birinci dereceden zaman gecikmeli ve kararsız sistemler için PID denetleyici tasarımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 246569 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezin kapsamında birinci dereceden anahtarlamalı, kararsız ve zaman gecikmeli sistemler için orantısal denetleyici (P), orantısal-tümlevsel denetleyici (PI) ve orantısal-türevsel denetleyici benzeri (PD-like) denetleyici tasarımı problemlerinden bahsedilmiştir Bu tip denetleyiciler için problemi iki adımda çözüyoruz İlkinde, bahsedilen sistem grubu için farklı yaklaşımlar kullanarak geribesleme sisteminin kararlılığını sağlayacak denetleyici kümesi bulunmuştur ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this thesis, problem of designing P, PI and PD-like controllers for switched first order unstable systems with time delay is studied For each type of controller, the problem is solved in two steps First, the set of stabilizing controllers for the class of plants considered is determined using different approaches Then, an appropriate controller inside this set is chosen such that the feedback systems satisfies a desired property, which is for example gain and phase margin maximization or the dwell time minimization In the first part, we focus on PI controllers and tune the PI controller parameters in order to maximize the gain and phase margins ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.