Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


GATA / Haydarpaşa Eğitim Hastanesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Postoperatif peritoneal adezyonların önlenmesinde %4'lük icodekstrin ile omega 3 yağ asitlerinin karşılaştırılması: Deneysel çalışma

Comparison of 4% icodextrin and omega 3 fatty acids in preventing of postoperative peritoneal adhesions: An experimental study

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 311686 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETPostoperatif Peritoneal Adezyonların Önlenmesinde %4'lük İcodekstrin ile Omega 3 Yağ Asitlerinin Karşılaştırılması: Deneysel ÇalışmaÇalışmada, postoperatif peritoneal adezyonların önlenmesinde, %4'lük icodekstrin ile Omega 3 (?-3) yağ asitlerinin etkileri araştırılmıştır Wistar Albino cinsi 24 adet sıçan 3 gruba ayrıldı Laparotomiyi takiben serozal abrazyon çekum serozasının fırçalanmasıyla oluşturuldu Kontrol grubuna 3 cc serum fizyolojik, icodekstrin grubuna 3 cc %4'lük icodekstrin, ?-3 grubuna 200 mg/kg ?-3 yağ asitleri intraperitoneal verilerek batın kapatıldı Denekler postoperatif 10 günde sakrifiye edildi Makroskopik, histopatolojik ve biyokimyasal değerlendirmeler yapıldı Sonuçlar Kruskal Wallis ve ANOVA testleri ile istatistiksel olarak incelendi Makroskopik olarak ?-3 yağ asitleri ve %4'lük icodekstrin adezyon oluşumunu azaltmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,253) Histopatolojik olarak, dev hücre, lenfosit/plazmosit, nötrofil, ICAM1 ve PECAM1 skorlarında istatistiksel olarak fark saptanmadı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

SUMMARYComparison of 4% Icodextrin and Omega 3 Fatty Acids in Preventing of Postoperative Peritoneal Adhesions: An Experimental StudyIn study, the effects of 4% icodextrin and omega 3 (?-3) fatty acids in preventing postoperative peritoneal adhesions evaluated Wistar albino 24 rats divided into 3 groups After laparotomy, serosal abrasion made by brushing the caecum For control group 3 cc 0,9% NaCl, for icodextrin group 3 cc 4% icodextrin and for ?-3 group 200 mg/kg ?-3 fatty acids intraperitoneally applied, and abdomen closed All subjects sacrified 10 days postoperatively Macroscopic, hystopatologic and biochemical evaluation was done The results statistical analysed by Kruskal Wallis and ANOVA tests Macroscopicaly, ?-3 fatty acids and 4% icodextrin reduced adhesion formation but not statisticaly significant (p=0,253) Hystopatologicaly, giant cell, lymphocite/plasmocite, neutrophil, ICAM1, and PECAM1 scores statisticaly not significant, ?-3 fatty acids and 4% icodextrin significantly reduced fibrosis (p=0,047), and ?-3 fatty acids significantly increased hystiocitic reaction (p=0,001) Biochemicaly ?-3 fatty acids significantly reduced hydroxiproline levels (p=0,044) ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.