Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

Preservice seondary mathematics teachers' pedagogical content knowledge of composite and inverse functions

Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının bileşke ve ters fonksiyon hakkındaki pedagojik alan bilgileri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 269509 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main purpose of the study was to understand preservice secondary mathematics teachers? pedagogical content knowledge of composite and inverse functions The study was conducted with three preservice secondary mathematics teachers in Graduate School of Education at Bilkent University ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının bileşke ve ters fonksiyonlar hakkındaki pedagojik alan bilgilerinin araştırılmasıdır Çalışma Bilkent Üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsünde ikinci sınıf öğrencisi olan üç öğretmen adayı ile yürütülmüştür Çalışmada kullanılan araçlar nitel özelik taşımaktadır Dört çeşit ölçme aracı kullanılmıştır; gözlem, görüşme, dökümanlar ve işitsel veriler ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.