Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Uludağ Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Primer glomerülopati vakalarında immünosupresif tedaviye 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzymea (hmg-coa)redüktaz inhibitörü (statin) eklenmesinin remisyon üzerine etkisi

The effect of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzymea (hmg-coa)reductase inhibitor (statin) addition to immunosuppressive therapy in cases with primary glomerulopathy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 294387 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

</td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: