Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Süleyman Demirel Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Probiyotiklerin ratlarda Metotreksat toksisitesi üzerine olan etkileri

The effects of probiotics on Methotrexate toxicity in rats

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 203750 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Metotreksat (MTX); solid ve hematolojik kanserlerde antineoplastik ve bazı inflamatuvar hastalıklarda da antiinflamatuvar olarak yaygın şekilde kullanılan folik asit antagonisti bir ilaçtır MTX'ın gastrointestinal sistem, karaciğer, böbrek, cilt ve kemik iliği üzerine olan toksik etkileri iyi bilinmektedir Bu toksisite, diğer yollarla beraber antioksidan sistemler üzerinden de oluşmaktadır MTX toksisitesi folik asit ile önlenebilmektedir Probiyotikler uzun yıllardan beri insanlığın doğal besin kaynağı olarak kullandıkları yoğurt, kefir ve diğer fermente süt ürünlerinde bulunan mikroorganizmalar olup antioksidan etkinliği ortaya konulmuştur Bu çalışmada MTX'ın karaciğer üzerine olan toksik etkisini önlemede probiyotiklerin rolünü araştırmayı amaçladık Deney kırk sekiz adet erkek Wistar Albino rat ile uygulandı Grupların yarısına ilk gün intraperitoneal MTX, diğer yarısına plasebo olarak serum fizyolojik (SF) ve folik asit (FA) uygulandı Daha sonra yedi gün boyunca grupların yarısına orogastrik yolla skim milk (SM), diğerlerine probiyotik (PB) verildi Ratlar MTX, folik asit (FA), SF, PB, SM kullanımına göre; SF-SM, SF-PB, FA-SM, FA-PB, MTX-SM, MTX-PB, MTX-FA-SM, MTX-FA-PB olmak üzere 8 gruba ayrıldı Sekizinci gün tüm ratlar sakrifiye edilerek intrakardiyak kan alındı ve karaciğer doku örnekleri alındı Serumda karaciğer fonksiyon testleri, folik asit, MDA, GSH; eritrositlerde MDA, GSH seviyeleri çalışıldı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Methotrexate (MTX) is a folic acid antagonist which is commonly used as an anti-neoplastic agent in solid and haematologic malignities and as an anti-inflamatory agent in some inflamatory diseases The toxic effects of MTX on gastrointestinal system, liver, kidneys, skin and bone marrow are well known This toxicity consists of anti-oxidant systems additionally to the other ways MTX toxicity can be prevented by folic acid Probiotics are the microorganisms inside of the yoghurt, kefir and the other types of fermenteted milk products which are used as natural foods by people in many years and their antioxidant effects have been shown In this study we aimed to research the role of the probiotics on the hepatotoxicity of MTX The experiment was practiced by forty eight male Wistar Albino rats In the first day of experiment half of the groups were administered MTX intraperitoneally and the other half of the groups were administered isotonic saline (SF) and folic acid (FA) intraperitoneally as placebo Then half of the groups were given probiotics (PB) and the other half were given skimmy milk (SM) by orogastric way for seven days Rats were divided in to eight groups according to their MTX, FA, SF, PB, SM administrations as; SF-SM, SF-PB, FA-SM, FA-PB, MTX-SM, MTX-PB, MTX-FA-SM, MTX-FA-PB In the eighth day all the rats were sacrificed and taken intracardiac blood samples and liver tissues The liver function tests, folic acid, MDA, GSH were evaluated in serum, MDA and GSH were evaluated in erytrocytes ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.