Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı

Product mix determination under uncertainty within a framework proposed for effective product management

Etkin ürün yönetimi için önerilen bir çerçevede belirsizlik altında ürün karması saptanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 338334 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In many real life problems, uncertainty is a major complexity for decision makers A typical example to such a case is product mix problem ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Pek çok gerçek hayat probleminde, karar vericiler için başlıca güçlük belirsizliktir Ürün karması problemi böylesi bir durum için tipik bir örnektir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.