Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İzmir Ekonomi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Production planning for foundry workshop

Döküm atölyesi için planlama

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 455458 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Foundries have a wide range of applications depending on the size and type of products produced with selected technologies. Foundries must work with efficiency because they support a fast-paced (serial) production. In this thesis, a new mathematical modelling is proposed for the foundries planning and scheduling.The scheduling model will increase the efficiency and effectiveness, will decrease the total backlog,total setup cost, total mold maintenance cost and total inventory cost without any order delay through the usage of production constraints from necessary materials and parameters.

Summary:

Dökümhaneler, seçili teknolojiler ile kullanarak seri üretimle boyutu ve türüne göre geniş bir yelpazede ürünler üretir. Dökümhaneler seri üretimi destekledikleri için, verimli çalışmak zorundadırlar. Bu projede, dökümhane planlama ve çizelgeleme için yeni bir matematiksel model önerilmiştir. Bu modelle birlikte gelen siparişlerde gecikme yaşamadan gerekli malzemelerin üretim kısıtları ve parametrelerle oluşturulacak çizelgeleme ile mevcut durumdaki etkinliği ve verimliliği artırmakla birlikte, toplam gecikme, toplam kurulum, toplam envanter, toplam kalıp bakım ve toplam maliyeti en aza indirgenmiştir.