Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı

Public opinion and the question of Turkish Cypriot identity in Turkish Republic of Northern Cyprus

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kamuoyu ve Kıbrıslı Türk kimliği sorunu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 263069 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study explores how Turkish Cypriot identity is defined by Turkish Cypriot opinion leaders and Turkish Cypriot media in view of the longstanding interethnic dispute prevailing in the island. After a short historical review of the problem with reference to interethnic conflict and theoretical considerations pertinent to identity formation, short theoretical account of media and opinion formation, the state of the press in TRNC is displayed. This is followed by the analysis of the indepth interviews conducted within a sample of opinion leaders in TRNC and the press content in the Northern Cyprus at times which can be considered as turning points in the course of the unification negotiations. As for a conclusion, in the light of the findings, the question of whether or not the controversy around the national identity is self reproducing is tried to be answered.

Summary:

Bu çalışma, etnik bir çatışmanın uzun bir zamandır süregeldiği Kıbrıs adasında, Kıbrıs Türk kimliğinin Kıbrıs Türk toplum önderleri ve basını tarafından nasıl tanımlandığını incelemektedir. Etnik çatışmaya ilişkin kısa bir tarihsel değerlendirme, kimlik oluşumuna ilişkin kuramsal yaklaşımların değerlendirilmesi, ve medyanın kamuoyu oluşumundaki rolüne ilişkin kısa bir kuramsal irdelemeden sonra KKTC deki basının durumu değerlendirilmiştir.Daha sonra KKTC toplum önderleri ile derinlemesine yapılan mülakatlar değerlendirilmiş ve Kuzey Kıbrıs'ta yayımlanan gazetelerin ( birleştirme müzakereleri süreci içinde dönüm noktası olarak görülebilecek dönemlerde) içerik analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak, bulguların ışığında, ulusal kimlik üzerinden yürütülen tartışmanın kendisini yeniden üretip üretmediği sorusu yanıtlanmaya çalışılmıştır.