Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Süleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Yapı Eğitimi Anabilim Dalı

Püskürtme beton uygulamasında geri seken malzemenin parke taşı olarak kullanılmasının incelenmesi

Investigation to using of rebound materials during shotcrete application as a concrete pave

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 392001 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde uygulama alanı gittikçe artmakta olan püskürtme beton özellikle şev stabilitesi ve onarım amaçlı kullanılmakta ve daha az kalıp masrafı gerektirdiğinden avantajlı olabilmektedir. Ancak tüm avantajlarına rağmen püskürtme betonunda uygulama sırasında ve sonrasında bazı problemler ortaya çıkmaktadır. Püskürtme uygulaması esnasında karşılaşılan en önemli sorun, betonun ya da ilave edilen liflerin püskürtülen betonun uygulama yüzeyine ve daha önce püskürtülen tabakalara yapışamadan geri sekmesidir. Geri seken bu malzeme asla beton karışımına karıştırılmaz ve atık malzeme olarak nitelendirilir. Bu tez çalışmasında atık malzeme olan geri seken malzemenin kilitli parke taşı üretiminde kullanılması araştırılmıştır. Çalışmada yalın, elyaf oranları sabit olmak üzere 5 kg/m3 polipropilen lifli ve 9 kg/m3 polipropilen lifli olmak üzere 3 seri halinde kuru karışım püskürtme beton karışımları hazırlanmıştır. Hazırlanan bu karışımların püskürtme esnasında geri seken malzemesi her seride 10 numune olmak üzere toplam 30 kilitli parke taşı numunesinin üretiminde kullanılmıştır. Üretilen parke taşı numunelerin üzerinde çalışma boyutunun ölçülmesi ve boyut muayenesi, yarmada çekme dayanımı, aşınma dayanımı, su emme oranı tayini deneyleri yapılmıştır. Sonuç olarak, püskürtme beton uygulaması esnasında geri seken malzemenin kilitli parke taşı üretiminde kullanılabileceği ve böylelikle atıl durumdaki malzemenin hem çevreye olan olumsuz etkisinin azalacağı hem de ekonomik kazanım sağlayacağı düşünülmektedir.

Summary:

Today the shotcrete applications are increasingly being used particularly for slope stability and repair, and it may be advantageous because it requires less mold costs. However, despite all the advantages during and after the application of shotcrete there are some problems. The most important problem encountered during spray application, concrete or sprayed concrete application of the added fiber surface and the rebound without adhering to the layer sprayed before. This rebounded material is never mixed with the concrete mix and considered as a waste material. In this thesis work was investigated using in manufacture of concrete paving blocks which rebounded waste material. In study were prepared dry mix shotcrete mixtures 3 series which lean, constant fiber content, including 5 kg/m3 polypropylene fiber and 9 kg/m3 polypropylene fibers. This mixture which the rebound material during spraying was used in the manufacture of concrete paving blocks total of 30 samples including 10 samples in each series. On the paving block sample produced was made experimental determination of size measuring and dimension inspection, splitting tensile strength, abrasion resistance and water absorption rate. As a result, the rebound materials during shotcrete application can be used in concrete paving blocks production and thus will decrease the negative effects of the environment on the inactive material is intended to provide both economic gain.