Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Fatih Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Ratlarda metotreksatın böbrekteki hasarı üzerine kuersetinin koruyucu etkisinin incelenmesi

Investigation of the protective effect of quercetin on methotrexate induced renal injury in rats

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 422641 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Metotreksat (MTX), folat antagonisti olan antineoplastik bir ilaçtır Yapılan çalışmalarda MTX?a bağlı nefrotoksisite bildirilmiştir Bilimsel kanıtlarla bir flavonoid türü olan kuersetin; antioksidan, antiproliferatif, antialerjik ve antiinflamatuar etkilere sahiptir Bu bilgilere dayanarak kuersetin, MTX?a bağlı oluşan böbrek hasarını önlemede alternatif bir profilaktik ajan olabilir Çalışmamızda 24 adet Sprague-Dawley cinsi erkek rat kullanıldı Her bir grupta 6 adet rat olmak üzere 4 grup oluşturuldu Gruplar; Kontrol (SF; 0 5 cc/i p 9 gün), Metotreksat (3 Gün tek doz 20 mg/kg, i p ; 8 gün SF 0 5 cc/i p ), Metotreksat (3 günde tek doz, 20 mg/kg, i p ) + Kuersetin (50 mg/kg oral, 8 gün) ve Kuersetin (50 mg/kg oral, 9 gün) olacak şekilde planlandı Deneysel çalışma sonunda böbrek dokusunda histopatolojik incelemeler yapıldı Serum örneklerinde MDA, SOD, XO, NO, MPO ve böbrek dokusunda SOD, MDA, XO, NO gibi biyokimyasal parametreler çalışıldı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Methotrexate, a folat antagonist, is an antineoplastic drug Methotrexate-induced nephrotoxicity has been reported in previous studies Scientific evidence achieved from previous studies suggests that Quercetin which is a type of flavonoid has antioxidant, antiproliferative, anti-allergy and anti-inflammatory effects Based on that information Quercetin could be an alternative prophylactic agent against methotrexate?induced renal toxicity A total of twenty-four male Sprague Dawley rats were included in this study Animals were equally divided into four groups as follows: Control group (0 5 cc of saline i p ), MTX group (20 mg/kg, i p, 3rd day single dose and 0 5 cc/i p ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.