Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı

RAVE taramasındaki anakol yıldızlarının kinematik özelliklerinin incelenmesi

Kinematic properties of main-sequence stars in the RAVE survey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 252686 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışmasının amacı RAVE gökyüzü tarama programı ile Güneş civarındaki farklı spektrel tiplerden ince disk anakol yıldızlarının kinematik ve dinamik özelliklerini inceleyerek Galaksinin yapısı ve evrimi hakkında duyarlı sonuçlara ulaşmaktır. 82.850 yıldız içeren RAVE DR3'teki yıldızların atmosferik parametreleri, fotometrik duyarlılıkları, mutlak kadirleri, uzay hızlarındaki hatalar ve popülasyon ayrım kriterleri dikkate alınarak 19.649 yıldızdan oluşan bir ince disk anakol yıldız örneği elde edilmiştir.İnce disk anakol örneğinin renk indeksi, spektrel tip, metal bolluğu ve galaktik yörünge parametrelerine göre kinematik değişimleri incelenmiştir. Kinematik analizlerden elde edilen LSR değerleri (U, V, W)LSR?(8.8, 14.0, 6.5) km/s'dir. LSR düzeltmesi yapılan örnek, renk indeksi ve spektrel tiplere göre ayrılarak asimetrik sürüklenme, hız dispersiyonları, kinematik yaş ve verteks sapmalarına göre incelenmiştir. Hipparcos verilerinin analizinden görülen Parenago süreksizliği, RAVE DR3'te de tespit edilmiştir. Ayrıca, ince disk anakol yıldızlarının galaktik yörünge parametreleri de hesaplanmıştır. Galaktik yörünge parametreleri ile metal bolluğuna göre ayrılan ince disk anakol örneği hız dispersiyonlarıyla karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmaların sonucunda, hız dispersiyonlarının yörünge parametreleriyle uyumlu, metal bolluğuyla ise uyumsuz olduğu görülmüştür.Çalışmada 1 kpc yarıçaplı kürenin içinde kalan uzay hacmindeki yıldızların kinematiklerinden elde edilen LSR değerleri, yeni indirgenmiş Hipparcos kataloğundan hesaplanan LSR değerlerine çok yakındır. RAVE DR3 örneğinden hesaplanan kinematik yaşları, Padova eş yaş eğrileri kullanılarak hesaplanan anakolda kalma süreleri ile uyumludur.Tezde duyarlı radyal hız ve astrometrik verileri bir arada kullanıldığından, Güneş civarındaki yıldızların kinematik ve dinamik özellikleri daha hassas biçimde belirlenmiştir. Bunun sonucunda, Hipparcos verilerinden itibaren oluşturulan Güneş civarı kavramının sanılandan daha büyük olduğu, bu çalışmayla, gösterilmiştir.

Summary:

The aim of this thesis is to obtain precise results about galactic structure parameters and evolution studying the kinematic and dynamic properties of RAVE sky survey stars with different spectral types in the solar neighbourhood. A thin disc main-sequence sample of 19.649 stars was selected from the RAVE DR3 consisting of 82.850 stars via applying several constraints: stellar atmospheric parameters, photometric accuracy, absolute magnitude, the errors in space velocities and population distinction criteria.The kinematical properties of the thin disc main-sequence sample with respect to colour indices, spectral types, metal abundance and galactic orbital parameters were investigated. The LSR values obtained from kinematic analyses are (U, V, W)LSR?(8.8, 14.0, 6.5) km/s. The LSR corrected sample was divided according to colour indices and spectral types; and its asymmetric drift, velocity dispersions, kinematic age and vertex deviations were examined. The Parenago discontinuity, which was observed from the analyses of Hipparcos data, was detected in RAVE DR3 too. Moreover, the galactic orbital parameters of thin disc main-sequence stars were determined. The thin disc main-sequence sample, which was divided according to galactic orbital parameters and metal abundance, was compared to velocity dispersions. As a result of these comparisons, the velocity dispersions were found to be consistent with galactic orbital parameters, whereas they were inconsistent with metal abundance.The LSR values obtained from the stellar kinematics of stars within the volume of a sphere with 1 kpc radius are almost equal to the ones calculated from the newly reduced Hipparcos catalogue. The kinematic ages obtained from the RAVE DR3 sample are consistent with the main-sequence ages obtained from Padova isochrones.Since precise radial velocity and astrometric data were used in conjunction with one another in the thesis, the kinematic and dynamic properties of stars in the solar neighbourhood were determined more precisely. As a result, this thesis shows that the solar neighbourhood concept, which was developed from Hipparcos data, is larger than the assumed size.