Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

Realization of neutral state green polymeric materials

İndirgenmiş halinde yeşil polimerik malzemelerin gerçekleştirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255281 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Polymeric electrochromic materials that has as one of the three complementary colors (red, green, and blue) in the neutral form and become transparent via oxidation (or reduction), has a crucial importance towards use of these materials in electrochromic devices and displays. To reflect red or blue color in neutral state, the materials have to absorb at only one dominant wavelength. On the contrary, to have a green color, there should exist at least two simultaneous absorption bands in the red and blue regions of the visible spectrum where these bands should be controlled with the same applied potential. The transmissivity in the oxidized state is significantly important in addition to the neutral state color of the polymer. The optical contrast between the states is the decisive point for use of these materials for many electrochromic applications, especially as smart windows and displays. Hence, the material should possess two absorption bands with definite maximum points, and upon oxidation these bands should simultaneously vanish to have a transmissive state. A donor?acceptor approach can be utilized to solve this puzzle. It has been shown that insertion of alternating donor?acceptor units on the polymer backbone leads to a significant decrease in band gap due to the increased double bond character in the structure. In this study novel donor-acceptor type polymers were synthesized, and electrochromic properties were investigated in detail. PBDT is the first green electrochromic material which has a highly transmissive sky blue oxidized state. PDETQ was shown to be one of the few examples of neutral state green polymeric materials in literature. PDEQ has a bluish green color in the neutral state and a highly transmissive light blue oxidized state.

Summary:

Yüksüz halinde üç tamamlayıcı renkten (kırmızı, yesil ve mavi) birini gösteren yükseltgendiğinde (veya indirgendiğinde) yüksek geçirgenliğe sahip elektrokromik polimerler , elektrokromik ve görüntü cihazları uygulamaları alanında cok önemli bir yere sahiptir. Mavi ve kırmızı rengi yansıtması için malzemenin bir tane soğurma bandı olmalıdır. Fakat yeşil renk elde etmek için en az iki soğurma bandına ihtiyaç vardır ve bu bantlar aynı uygulama gerilimi ile kontrol edilmelidir. Akıllı camlarda ve görüntü cihazlarında kullanılabilmesi için iki hal arasındaki optik kontrastın iyi olması gerekmektedir. Bu nedenle malzemenin iki soğurma bandına sahip olması ve yükseltgendikçe renksiz hal alması gerekmektedir. Donör-akseptör moleküller bu problemi çözmek için anahtar malzemelerdir. Aynı zamanda donör-akseptör moleküller, bu birimler arasında yüksek çift bağ karakterinin yarattığı rezonanstan dolayı bant aralığını düşürürler. Bu tip malzemelerin üretiminin karmaşık doğasında donör akseptör yaklaşım kilit nokta olduğu için, özgün donör akseptör tipi malzemeler sentezlenmiş ve elektrokromik özellikleri detaylıca incelenmiştir. PBDT, yüksek geçirgenliğe sahip ilk yeşil elektrokromik malzemedir. PDETQ, literatürdeki sınırlı sayıda olan indirgenmiş halinde yeşil elektrkromik malzemelerden birtanesidir. PDEQ ise indirgenmiş halinde yeşil yükseltgenmiş halinde yüksek geçirgenliğe sahiptir.