Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Bursa Uludağ Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

Reasons for and frequency of English teachers' use of mother tongue in primary school foreign language classrooms

İlkokul yabancı dil sınıflarında İngilizce öğretmenlerinin ana dil kullanımının nedenleri ve sıklığı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 579842 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Most of the learning in a foreign language classroom occurs via teacher talk One of the important factors about teacher talk in a primary school language classroom is choosing the appropriate language for young learners The significance of using the target language in a foreign language classroom has been emphasized over the years Therefore, the study aimed to find out the frequency and functions of L1 in primary school EFL classrooms ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Yabancı dil öğretilen bir sınıfta öğrenmenin çoğu öğretmen konuşması sayesinde gerçekleştirilir İlkokulda gerçekleşen bir yabancı dil dersinde öğretmenin konuşmasıyla ilgili önemli faktörlerden biri öğrenciler için uygun olan dili seçmektir Yabancı dil derslerinde hedef dilin kullanımının önemi ise yıllardır vurgulanmaktadır Bu yüzden bu çalışma ilkokul İngilizce derslerinde anadilin kullanım sıklığını ve kullanım amaçlarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.