Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı

Reconstruction du sens dans l'apprentissage du FLE

Yabancı dil olarak Fransızca eğitiminde anlamın yeniden oluşturulması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 503191 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yabancı dil öğrenmek toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenen bir durumdur Günümüzün yabancı dil öğretim yaklaşımı olan iletişimsel yaklaşım Avrupa Birliği tarafından ortaya koyulmuş olan Ortak Başvuru Metninde yer bulmaktadır Bu çerçevede bir dili öğrenmek demek o dili dilsel yetisini kazanarak o dilde iletişim kurmak demektir Bu yetinin içerisinde anlamsal yetisinin yer alması dil öğretimi boyutu farklı bir yöne yönelmektedir Yabancı dil öğrenmek var olan anadil de bulunan anlam ekseninin çerçevesinde şekillenir Bu nedenle Ortak Başvuru Metni anlamsal yetiyi anlam ekseninin değerlerini ortaya koymaktadır Bu çalışmada, Ortak Başvuru Metninde yer alan A1 düzeyinde Fransızcada bulunan anlam boyutunun değişkenlerini ortaya koyulacaktır Böylece, yabancı dil olarak Fransızca öğrenen bir Türk öğrenenin anlam boyutunda 2 dilin benzer ve farklı yönlerini başlangıç düzeyi için karşılaştırabilecek ve içselleştirebilecektir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.