Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

Removal of heavy metals by chitosan/nanoclay composites

Chitosan/nanolkil sistemleri ile ağir metal giderimi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 379821 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Heavy metal pollution has become one of the most serious environmental problems today. In recent years, various methods for heavy metal removal from industrial and mining wastewater have been extensively studied. Adsorption is generally preffered for the removal of heavy metals due to its high efficiency, easy handling, availability of different adsorbents and cost effectiveness. More recently, polymer/inorganic hybride adsorbents have emerged new class of adsorbent for deep removal of low concentrations trace pollutants. Chitosan is a natural biodegradable and non-toxic polysaccaharide. Natural clay minerals are low-cost materials due to their abundance in the world and possess a layered structure which can act as host materials. Recently Chitosan/clay (montmorillonite type, MMT) has been found to attract great attention because of their low-cost, improved material properties and environmental-friendly. In this thesis, parametric chitosan/nanoclay composites were developed by using organo-clay and chitosan biopolymer. Adsorption method was used for removal of Cu2+ and Ni2+ as heavy metal ions.

Summary:

Çoğu endüstriyel ve maden atık sularında bulunan ağır metal kirliliği eko sistem ve insan sağlığını direkt olarak tehdit eder boyuttadır. Bu nedenle iz miktarlarda bile giderilmesi gerekmektedir. Ağır metal giderimi için çoğunlukla kullanılan teknoloji ucuz ve düşük konsantrasyonlarda etkin olduğu için adsorpsiyondur. Ancak bu işlem için ucuz ve etkin adsorbent geliştirilmesi gerekmektedir. Son zamanlarda polimer/inorganik hibrid nanokompozitler çok düşük konsantrasyonlarda etkin adsorpsiyon için yeni adsorbentler olarak ortaya çıkmaktadır. Kitosan doğal biyobozunabilir zehir içermeyen bir polisakkarittir ve fonksiyonel yapısı nedeniyle kendisi uygulama alanı bulmaktadır. Kil minerali doğada bol miktarda olması nedeniyle ucuz materyal kaynağıdır. Bu nedenle son araştırmalarda kitosan/kil hibrid nanokompozitleri ucuz ve etkin adsorbent olarak oldukça ilgi çekmektedir. Bu tez kapsamında kilin modifikasyona uygun özelliği nedeniyle geliştirilen organo-kil ile chitosan polimeri kullanılarak parametrik kitosan/nanokil kompozitleri geliştirilmiştir. Geliştirilen adsorbent sistemlerle ağır metaller olarak Cu2+ ve Ni2+ giderimi adsorpsiyonla gerçekleştirilmiştir.