Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yeditepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı

Reverse logistics, acceptance and manufacturing optimization policies

Tersine lojistik ve kabul ve üretim politikaları optimizasyonu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 454898 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Reverse logistics involves effective flow planning, implementation and control activities of raw materials, semi-finished and final products, from the point of origin to the final destination for the purpose of capturing value, or proper disposal. In addition, reverse logistics is a process that enables companies to become more environmentally efficient.Furthermore, many companies around the world have recognized the importance of reverse logistics in the economy and environment and have set this as thier operating structure and mission. A successful application of reverse logistics,provides the company a competitive advantage by reducing the company's raw material asset costs, lower the risks involved with consumer purchase, shorten response time and fulfillthe social responsibility whilst promoting a green image for the company. In addition to the opportunities with environmental and cost-based deals provided to the businesses, reverse logistics have become a mandatory regulation within numerous countries. For this reason, thecompanies select the suppliers that work well in this context. This study has derived from an original equipment manufacturing businesses that aimsto meet the needs of consumers who demand a single product. Original parts manufacturers use a hybrid system which consist of normal production and reproduction. Both of thesemethod's are carried out on the basis of production orders.Unlike the returned products, the final products are kept in stock. The problem is addressed through the acceptance and production control within the production system whilst aiming to create the optimal policy structure.

Summary:

Tersine lojistik hammadde, yarı mamul, nihai ürün ve ilgili bilgilerin tüketim noktasından orijin noktasına doğru, değer kazanımı veya uygun şekilde yok edilme sağlamak amacı ile etkin akısının planlama, uygulama ve kontrol aktivitesidir. Bu açıdan tersine lojistik, firmaların çevresel açıdan daha etkin olmalarını da sağlayan bir süreçtir. Dünyada birçok firma, tersine lojistiğin hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemini fark etmişve bunu işletme misyonlarına taşımış bulunmaktadır. İyi bir tersine lojistik uygulaması, firmanın hammadde ve materyal edinim maliyetini azaltarak, müşterinin satın alma riskini düşürerek, tepki süresini kısaltarak, sosyal sorumluluğu yerine getirerek ve 'çevreci firma' imajını iyileştirerek, firmaya rekabetçi avantaj sağlar. İşletmeler için geçerli olan bu çevresel ve maliyete dayalı fırsatların yanında, tersine lojistik, artık birçok ülkede geçerli olan yasal düzenlemeler ile de zorunlu hale gelmektedir. Bu sebeple firmalar sadece kendilerini değil, çalıştıkları tedarikçilerini de bu bağlamda seçmektedir. Bu çalışma, tek bir ürün talep eden tüketicilerin ihtiyacını karşılamayıamaçlayan bir orijinal parça üreticisi işletmeden esinlenerek ortaya çıkmıştır.Orijinal parça üreticisi işletme, normal ve yeniden üretimden oluşan bir karmaüretim sistemi kullanmaktadır. Her iki üretim yöntemi de siparişe üretimtemelinde yapılmaktadır. Geri dönen ürün stoğu tutulmasına rağmen son ürün stoğu tutulmamaktadır. Bu problemde, üretim sisteminde gerçekleştirilen kabul ve üretim kontrolü ele alınmaktadır ve optimal politika yapılarının oluşturulması amaçlanmaktadır.