Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kontrol Mühendisliği Anabilim Dalı

Robust controller design for time-delay systems

Zaman gecikmeli sistemler icin gürbüz denetleyici tasarımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 535414 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezin ana amacı, doğrusal zamanla değişmeyen geri-tipli (retarded) za man gecikmeli sistemleri çoklu belirsiz zaman gecikmelerinin varlığı durumunda gürbüz kararlı kılacak bir yöntem sunmaktır. Sonuç olarak, önerilen yöntem en iyi garantili üstel yaklaşım oranını elde etmektedir. Bu yöntemde, iki karar veri ciyle formüle edilmiş en küçük-en büyük dinamik oyun problemi kullanılarak en kötü zaman gecikmesi için spektral apsis en aza indirgenmiştir. Algoritmalar, formüle edilmiş problemi en dik gradyan inişine/çıkışına bağlı olarak çözmek için önerilmiştir. Ayrıca, denetleyicinin serbest parametrelerinin tasarlanması için bir başlangıç prosedürü önerilmiştir. Hem en küçük-en büyük oyunu hem de başlangıç prosedürü, bütün bir gürbüz çıktı geri beslemeli denetleyici tasarım algoritması oluşturmak için kullanılmaktadır. Önerilen denetleyici tasarım algoritmasını uygu layan bir yazılım paketi oluşturulmuştur. Açıklayıcı sayısal örnekler çözülmüştür.

Summary:

The main objective of this thesis is to present a method to robustly stabilize retarded linear time-invariant time-delay systems with a presence of multiple uncertain time delays. As a result, the proposed method obtains the best guaranteed exponential decay rate. In this method, the spectral abscissa for the worst time delay is minimized using a formulated minimax dynamic game problem with two decision makers. Algorithms are proposed to solve the formulated problem depending on steepest gradient descent/ascent. Also, an initialization procedure for designing controller's free parameters is proposed. Both minimax game and initialization procedure used to build a complete robust output feedback controller design algorithm. A software package implements the controller design algorithm created. Illustrative numerical examples are solved.