Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık kuruluşunda insan kaynakları yönetimi uygulamalaraı ve konuya ilişkin İstanbul il sınırları içinde yer alan 50 yatak ve üstü kapasiteli özel sektör hastanelerinde bir araştırma

Human resources management applications at health institutions and a research related to the subject at private hospitals which have 50 and more than 50 beds in İstanbul

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140423 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

öz Güllümüzde sağlık sektöründe büyük paya sahip olan özel hastanelerin sayıları gittikçe artmaktadır Ve bu artış beraberinde bir takım sorunları da getirmektedir Hastanelerde kalitenin ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla mümkündür Hastaneler 7 gün 24 saat hizmet veren kurumlar olduğundan ve bu kurumlarda insan olgusu ön planda tutulduğundan, yönetim insan kaynaklarına gereken önemi vermelidir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz Güllümüzde sağlık sektöründe büyük paya sahip olan özel hastanelerin sayıları gittikçe artmaktadır Ve bu artış beraberinde bir takım sorunları da getirmektedir Hastanelerde kalitenin ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla mümkündür Hastaneler 7 gün 24 saat hizmet veren kurumlar olduğundan ve bu kurumlarda insan olgusu ön planda tutulduğundan, yönetim insan kaynaklarına gereken önemi vermelidir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.