Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kocaeli Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Sağlık sektöründe altı sigma uygulaması

Six sigma practice on health area

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 259478 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı; Altı Sigma yöntemlerini süreçlerine uygulamak isteyen firmalara yol göstermektir Bu amaca ulaşmak için Altı Sigma'nın TÖAİK (Tanımlama-Ölçme-Analiz-İyileştirme-Kontrol) olarak bilinen süreç iyileştirme modeli, başarı anahtarları incelenmiş ve söz konusu Altı Sigma modeli kullanılarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede uygulama yapılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This study aims guiding the firms that want to use Six Sigma Methods in their process The process improvement model called DMAIC (Definition-Measurement-Analysis-Improvement-Control), success keys has been analyzed and this model of Six-Sigma has been implemented at a health organization ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.