Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

Self-compassion and terror Management: The role of self-compassion in reducing reactions to mortality salience

Öz-duyarlılık ve dehşet yönetimi: Öz-duyarlılığın ölümlülüğün hatırlatılmasına karşı tepkileri azaltmadaki rolü

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 417919 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Terror Management Theory has been supported by vast evidence for its claims about death anxiety and how it steers many aspects of human life, since its foundation 25 years ago. Self-compassion, which is a more recent term for western psychology (Neff, 2003a), is characterized by an openness to one's own and others' suffering without complaining about or avoiding it. In this study, it was investigated whether selfcompassion can have an effect on reactions to existential fear. Specifically it was predicted that those with higher self-compassion will be less affected by mortality salience. The basic effect of terror management was not found, therefore no conclusion about the effect of self-compassion could be reached. Limitations and suggestions for future research are discussed.

Summary:

Dehşet Yönetimi Teorisi, ölüm kaygısı ve bunun hayatımızın bir çok özelliğini nasıl yönlendirdiği konusundaki iddalarıyla, 25 yıl önce ortaya çıktığından beri çok büyük miktarda kanıtlarla desteklenmiştir. Daha yeni bir kavram olan Öz-Duyarlılık (Neff, 2003a), kişinin kendi ve diğer insanların acılarına, şikayet etmeden ve kaçmadan, açık olması anlamına gelmektedir. Bu çalışmada Öz-Duyarlılığın ölüm korkusuna gösterilen tepkilere bir etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Öz-Duyarlılık düzeyi yüksek olan insanların ölüm korkusundan daha az etkileneceği öngürülmüştür. Çalışmada dehşet yönetiminin temel etkisi görülememiştir, bu yüzden öz-duyarlılık düzeyinin etkisi ile ilgili bir kanıya varılamamıştır. Çalışmanın zayıf noktaları ve gelecek çalışmalar için öneriler tartışılmıştır.