Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

Self-efficacy in EFL: its sources and relationship with success (a case study at Gaziantep University)

Yabanci dil olarak İngilizce öğreniminde yetkinlik beklentisi: Kaynaklari ve başarı ile ilişkisi (Gaziantep Üniversitesi örneği)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 239290 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study intended to investigate EFL self-efficacy of the students at GUSFL In a more detailed sense; it was aimed to explore EFL self-efficacy level of the students, relative contributions of sources of self-efficacy to EFL self-efficacy; their relation to EFL success at Gaziantep University School of Foreign Languages (GUSFL) In addition, demographic variables like age, gender and schooling background were studied in relation to self-efficacy The present study was conducted at the end of the spring semester of 2007-2008 academic year 175 preparatory students at GUSFL (n= 60 females and n= 115 males) participated in the study the mean age of 19 7 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) öğrencilerinin İngilizce öğrenimine yönelik yetkinlik beklentilerinin belirlenmesidir Daha ayrıntılı olarak, öğrencilerin kişisel yetkinlik beklenti düzeyleri, yetkinlik beklentisi kaynaklarının hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce öğrenimi yetkinlik beklentisine katkıları ve bunların YDYO'daki İngilizce öğrenimindeki başarıya etkisi araştırılmıştır Buna ek olarak, yaş, cinsiyet ve mezun olunan okul türü gibi demografik değişkenler İngilizce öğrenimi yetkinlik beklentisi ile ilişkili olarak incelenmiştir Bu çalışma, 2007-2008 öğretim yılı sonunda Gaziantep Üniversitesi YDYO'da İngilizce Hazırlık eğitimi alan; yaş ortalamaları 19 7 yıl olan toplam 175 öğrenci (60 kız, 115 erkek) ile gerçekleştirilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.