Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çukurova Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Arkeoloji Anabilim Dalı

Seramik buluntular ışığında Geç Tunç Çağı-Erken Demir Çağında Çukurova-Kıbrıs ilişkileri

Relations between Çukurova and Cyprus in late Bronze Age-Early Iron Age according to the pottery findings

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 228932 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, Geç Tunç Çağı ve Erken Demir Çağı'nda, Çukurova ile Kıbrıs arasındaki seramik ilişkileri ile ilgilidir.Geç Tunç Çağı'nda Göksu Vadisi'nde yer alan Kilise Tepe, birçok Parlak Kırmızı Çark Yapımı mal vermiştir. Çukurova'da bu malların oranı oldukça azdır, sadece Yumuktepe, Gözlükule, Kinet Höyük ve Soloi Pompeiopolis'te birkaç parça bulunmuştur. Bu mal grubu Kıbrıs'ın hemen her yerinden oldukça çok sayıda ele geçmiştir. Parlak Kırmızı Çark Yapımı mal grubunun ana formları İğ Biçimli Şişeler, Kol Biçimli Kaplar, Matara Biçimli Şişeler, Mercimek Gövdeli Matara Biçimli Şişeler, Çömlekler, Testiler ve Geniş Çanaklardır. Karakteristik tipleri, Mısır, Filistin, Suriye, Anadolu ve Kıbrıs gibi geniş bir alanda bulunmuşlardır. Bu mal grubunun kaynağı uzun süredir tartışmalıdır.Geç Tunç Çağı'nda Çukurova'da Kıbrıs seramiği, temel olarak, Beyaz Astarlı II'lerle temsil edilirler. Halka Dipliler, Beyaz Tıraşlılar, Tek Renk ve Çift Renk mallar nadirdir. Kıbrıs seramiği Yumuktepe, Gözlükule, Soloi - Pompeiopolis ve Kinet Höyük'de bulunmuştur. Geç Tunç Çağ'da Kilise Tepe'de Kıbrıs seramiği yoktur.Erken Demir Çağı'nda, Çukurova'da Kıbrıs seramiği, temel olarak, Kilikia Boyalıları ve Kıbrıs Tipinde Kilikia Boyalıları ile temsil edilirler.Anahtar Kelimeler: Çukurova, Kıbrıs, Geç Tunç Çağı, Erken Demir Çağı, Seramik

Summary:

This study is concerned with the pottery relations between Çukurova and Cyprus in the Late Bronze Age and Early Iron Age.In the Late Bronze Age, Kilise Tepe (Göksu Valley) yielded numereous fragments of Red Lustrous Wheel-made ware. In Çukurova the amount of this ware decreases radically, with only very few fragments being recovered at Yumuktepe, Gözlükule, Kinet Höyük and Soloi Pompeiopolis. This ware is found more extensively on island of Cyprus than anywhere else. Mainly shapes of this ware are Spindle Bottle, Arm-Shaped Vessels, Pilgrim Flask, Lentoid Flask, Jar, Jug and Wide Bowl. Characteristic shapes of this ware has been found over a wide geographical area such as Egypt, Paletsine, Syria, Anatolia and Cyprus. The origin of RLW-m ware has long been a subject of debate.In the Late Bronze Age, Cypriot pottery in Çukurova is represented mainly by White Slip II, Base-ring, White Shaved, Monochrome and Bichrome wares are rare. Cypriot pottery is found at Yumuktepe, Gözlükule, Soloi - Pompeiopolis and Kinet Höyük. This ware is absent at Kilise Tepe in Late Bronze Age.In the Early Iron Age, Cypriot pottery in Çukurova is represented mainly by Cilician Painted and Cilician Painted of Cypriot Style wares.Key Words: Çukurova, Cyprus, Late Bronze Age, Early Iron Age, Pottery