Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı / Atom ve Molekül Fiziği Bilim Dalı

Serbest yapıdaki 3-,5-,6-,8- aminokinolin moleküllerinin titreşim frekansı ve kiplerinin kuantum kimyasal yöntem ve kırmızı-altı spektroskopisi ile incelenmesi

Investigation of vibrational frequencies of free 3-, 5-, 6-, 8- aminoquinoline molecules by IR spectroscopy and quantum chemical calculation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 178146 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalısmada, 3-, 5-, 6-, 8- Aminokinolin moleküllerinin titresimsel spektrumu, kuantum kimyasal hesaplama yöntemleri ile incelenmistir. Gaussian 03 programı kullanılarak 3-, 5-, 6-, 8- Aminokinolin moleküllerinin geometri optimizasyonu ve titresim dalga sayıları hesaplanmıstır. Ab-initio yöntemler kapsamında Hartree-Fock (HF) yöntemi ile 6-31G++(d,p) baz seti, Yogunluk Fonksiyon Teorisi ile 6-31G++(d,p), 6-311G++(d,p) baz setleri, MP2 (2. derece Moller ? Plesset Pertürbasyon Teorisi) ile 3- 21G baz setleri kullanılarak 3-, 5-, 6-, 8- Aminokinolin moleküllerinin titresim frekans ve kipleri hesaplanmıstır. Ayrıca molekülün toplam enerji dagılımları (TED) hesaplanmıs ve titresim kipleri belirlenmistir. Deneysel olarak 3-, 5-, 6-, 8- Aminokinolin moleküllerinin Jasco 300 FT-IR spektrometresi kullanılarak 4000-400 cm-1 bölgesinde FT-IR spektrumu kaydedilerek, deneysel frekans degerleri ile teorik frekans degerleri karsılastırılmıstır.

Summary:

In this study, the vibrational spectrum of 3-, 5-, 6-, 8- Aminoquinoline molecules were investigated by quantum chemical calculations. Vibrational frequencies and geometry optimization calculations were calculated by `Gaussian 03? program. The vibrational frequencies and modes of 3-, 5-, 6-, 8- Aminoquinoline molecules have been calculated abinitio methods including Hartree-Fock (HF) with 6-311G++(d,p) basis set, Density Functional Theory (DFT) with 6-31G++(d,p), 6-311G++(d,p) basis sets and MP2 with 3-21G basis set. In addition, the total energy distributions (TED) of the 3-, 5-, 6-, 8- Aminoquinoline molecules have been calculated and vibrational modes have been determined. The FT-IR spectrum of 3-, 5-, 6-, 8- Aminoquinoline molecules were recorded by Jasco 300 FT-IR spectrometer in the range 4000-400 cm-1 and experimental frequencies results were compared with the theoretical frequencies results.