Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Harita Mühendisliği Anabilim Dalı

Şeritvari haritaların insansız hava araçları ile üretimi

Strip maps production with unmanned aerial vehicle

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 438584 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Mühendislik projelerinde zaman, maliyet ve doğruluk kavramları önemli değere sahiptir. Bu sebeple, mühendislik projelerinin kısa zaman, düşük maliyet ve yüksek hassasiyet gözetilerek yapılması gerekmektedir. Fotogrametrik Tekniklerin İHA'lar ile mühendislik projelerinde kullanılabilirliğinin tespit edilmesi, bu projelerin üretimine yeni bir soluk katacak ve bu teknik ile daha kısa zamanda, daha hassas ve düşük maliyetler ile mühendislik projeleri üretilebilecektir. Gelişen ve değişen teknoloji harita mühendisliğini özellikle fotogrametri anabilim dalını yakından etkilemektedir. Son yıllarda sayısal arazi verilerinin elde edilmesinde çok farklı seçenekler kullanıma sunulmaya başlanmıştır. Bunlardan biri İnsansız Hava Araçlarına metrik olmayan kameraların monte edilmesi yoluyla araziden sayısal verilerin toplanmasıdır. Bu çalışmada İnsansız Hava Araçlarıyla elde edilen verilerden şeritvari harita yapımına yönelik bir araştırma yapılmıştır. Çalışma alanı olarak Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü çevre yolu projesi üzerinde yaklaşık 2 km'lik bir güzergah seçilmiştir. Bu güzergah üzerinde İnsansız Hava Aracı ( İHA ) ile 70m yükseklikten %70 bindirme ile görüntüler alınmıştır. Bu görüntülerin değerlendirilmesiyle elde edilen Sayısal Yükseklik Modelinden (SYM) yaralanarak halihazır harita oluşturulmuştur. Bu çalışma içerisinde yüksek doğrulukta elde edilen halihazır harita ile 1/1000'lik fotogrametrik olarak üretilen halihazır harita üzerinden ortak bir güzergah belirlenmiştir. Belirlenen güzergahta en kesitler üretilerek kazı dolgu hacmi ve farkları araştırılmıştır. Aynı zamanda 100 m x 100 m'lik alan içerisinde 20 m aralıklarla grid ağı oluşturulmuştur. Bu alanda farklı yükseklik ve farklı bindirme oranlarında görüntüler alınarak nokta konum doğruluğu araştırması da yapılmıştır.

Summary:

Concepts of time, cost and accuracy have huge significance for engineering projects. Therefore, engineering projects require to be carried out by pursuing short time, low cost and high accuracy. Determination of the usability of photogrametric techniques via Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) will give a new impulse to the production of these projects. By this technique, engineering projects will be produced in a shorter time with less cost and more sensitivity. Rapid developments in technology have a considerable impact on Photogrammetry department. Recently, lots of options have been brought into use to obtain digital land data. One of the options is to gather the data via UAVs, on which nonmetric cameras are assembled. In this study, strip map producing is examined with the data obtained by UAVs. As the study area, 2 km long route has been determined on the highway project of 3rd Regional Directorate of Highways. Images with 70% overlap ratio have been taken by an UAV 70 m above the route. A base map has been produced by benefiting from Digital Elevation Model, which is formed by the evaluation of the images. A common route has been determined on the basis of the base map with high accuracy and another base map which is photogrametically produced with 1/1000 scale. Cutting-filling volume and differences) have been examined by obtaining horizontal cross-sections on the determined route. Furthermore, a grid network has been created at intervals of 20 m in the 100 m x 100 m area. In this area, point spatial accuracy has also been researched by taking images with different overlap ratios and from different altitudes.