Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Sıçanlarda euterpe olerecea'nın öğrenme –bellek üzerindeki etkileri

The effects of euterpe olerecea(EO) on learning and memory in rats

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 471532 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Euterpe olerecea özellikle fenolikler, flavanoidler ve antosiyaninler gibi biyoaktif maddelerle antioksidan özellikli geniş polifenolik yapılar içermektedir Aynı zamanda antiinflamatuvar, kardiyoprotektif, vazodilatör ve antitümoral etkilerinin olduğu da ortaya konmuştur Beyin hücrelerindeki inflamasyon ve oksidatif zararın azaltılmasında da başarısı kanıtlanmıştır Antioksidan etkileri nedeniyle de yaşlanma ve yaş ile ilişkili nörodejeneratif hastalıklarda olumlu katkı sağlamıştır Antioksidan maddeler; serbest radikallerle savaşma, yaşlanmayı geciktirme gibi özelliklere sahiptir Öğrenme ve bellek bozukluğu oluşturan kognitif fonksiyon bozukluklarını önleme özelliğine de sahiptirler Bu özellikleri nedeni ile öğrenme ve bellekle ilgili durumlara katkı sağlayacağını düşünülerek bu etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır Gereç-Yöntem: Bu çalışmada erişkin, 250±25 gram ağırlıklarında 72 adet erişkin Wistar albino cinsi erkek sıçan kullanıldı Sıçanlar 9 grupta 8 sıçan olacak şekilde ayrıldı Deney Hayvanları etik kurulu onayı alındıktan sonra deneysel çalışmalar başlamıştır (Etik Onay: 18-2-2016; 503-1) Gruplar:Kontrol (Serum fizyolojik), EO 100 ve 300 mg/kg, Skopolamin 1,5 mg/kg, Mekamilamin 7,5 mg/kg, ayrıca EO 100, 300, ve Rivastigmin1,5 mg/kg ın skopolamin ve EO100mg/kg nin mekamikamin kombinasyonları şeklinde ayrıldı SF, EO100 ve 300mg/kg, Rivastimin 1,5 mg/kg, 5 gün boyunca 09 00-16 00 arasında oral yolla,6 gün ise kombinasyon gruplarına intraperitoneal skopolamin ve mekamilamin uygulamasından 30 dakika sonrası gavaj ile verildi 85 dakika sonra 5 dakika sürecek lökomotor aktivite testi ve bitiminde ise Morris water maze (MWM) testi uygulanmıştır Deney bitiminde sıçanların hipokampusları izole edilerek dokuda asetilkolin düzeyi tayinleri yapılmıştır İstatistiksel değerlendirme için tek ve çift yönlü ANOVA kullanılmış olup, p<0 05 anlamlı kabul edilmiştir Bulgular: EO100 ve 300mg/kg'lık dozlarının kontrol ile karşılaştırıldığında dozdan bağımsız olarak öğrenme ve bellekle ilgili olarak istatistiksel her hangi bir farkı yoktur (p>0 05) Mekamilamin ve skopolamin gruplarında belleği değerlendirdiğimiz platformu bulma süreleri uzarken, platformda geçirdikleri zaman kontrole göre kısalmıştır (p<0 05) Mekamilamin ile EO 100mg/kg dozu ve skopolaminin EO100, 300mg/kg dozları ile rivastigmin kombinasyonlarının kontrole göre farkı yoktur(p>0 05) ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Euterpe olerecea is espacially include a large amount of pholiphenolics bioactiv components such as phenolics, flavonoids and anthocyanins with antioxidant properties It has been also reported that EO has antiinflammatory, cardioprotective, vasodilator and antitumoral effects In addition, it has proven effects in reducing the inflammation and oxidative damage in brain cells Furthermore, EO with its antioxidant properties give positive contributions on aging and age-related neurodegenerative diseases Antioxidant agents protect against free radicals, aging process and prevent cognitive function disorders Taken together, we aimed to investigate the effects of EO on learning and memory Materials and Methods: Adult, male Wistar albino rats were used in the study (250±25g) Rats were randomly divided into 9 groups (n:8 in each group) as following: Control (saline), EO100, 300mg/kg, scopolamine 1,5mg/kg, mecamylamine 7,5mg/kg, the combinations of EO100, 300 and rivastigmine 1,5mg/kg with scopolamine, the combination of EO100mg/kg with mecamylamine All the experiments were performed with approve of Local Ethics Committee of Animal Experimentation (number: 18-2-2016; 503-1) Saline, EO100, 300mg/kg, rivastigmine were given to rats by oral gavage for 5 days between 09 00-16 00 hours On the sixth day In the combination groups, Saline, EO100, 300mg/kg, rivastigmine were give by oral gavage 30 minutes after the intraperitoneal injections of scopolamine and mecamylamine 85 minutes later, rats were subjected to locomotor activity, Morris Water Maze (MWM) tests consequetively At the end of the tests, rats were sacrified and brain hippocampi were isolated for acetylcholine determination Statistical analysis were performed with One and Two-Way ANOVA and p<0 05 was accepted as statistically significant Results:EO100, 300mg/kg doses made no significant alterations on learning and memory compared to control (p>0 05) Mecamylamine and scopolamine increased the latency to escape platform and decreased time spent in escape platform quadrant on memory tests compared to control (p<0 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.