Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yeditepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Plastik Sanatlar Anabilim Dalı

Sinema ve resim ilişkisi bağlamında Nuri Bilge Ceylan filmlerinin resimsel kadrajdaki etkisi

The impact of Nuri Bilge Ceylan films on the artistic framing in the context of cinema and painting relation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 481180 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sinema ve resmin, sanatsal bağlamda dünden bugüne etkileşim içinde olduğu gözlemlenmiştir. Sinemanın yedinci sanat olarak tanımlanmasından bu yana, sinemacılar bir çok sanat dalı ile ilişki içinde olup, sanat tarihinin ustalarından beslenerek sinema filmleri üretmiştir. Sinema sanatının doğuşu yirminci yüzyılın başlangıcında Lumiére kardeşlerin "sinematograf" aygıtını kullanarak hareketli görüntüleri akıtmaya başlamasıyla gerçekleşmiştir. Bu buluş, dünya için yepyeni bir dönemin başlangıcına vesile olmuştur. Fotoğraf ve sinemanın tarihine bakıldığında, yirminci yüzyılın ortalarında modern sanatta teknik anlamda meydana gelen tıkanmanın etkili olduğu gözlemlenmektedir. Sinema ve resim sanatının içinde bulunduğu etkileşime önemli bir katkıyı ressam sinemacılar sağlamıştır. Akira Kurosawa, David Lynch, Peter Greenaway, Alfred Hitchcock gibi sanat eğitimi almış sinemacılar, hayallerini tuvale veya kağıda aktararak, sahnelerin kurgularını oluşturmuşlardır. Film öncesi hazırlık aşaması olan bu yöntem, sinema dilinde story-board olarak adlandırılmaktadır. Türk sinemasının başarılı isimlerinden Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri incelendiğinde fotoğrafçılık geçmişinden beslendiği açıkça gözlemlenmektedir. Ceylan'ın filmlerinde minimalist bir yaklaşım hakimdir. Durağan sahnelerde kullandığı geniş açı doğa görüntüleri uzun uzun izlenmektedir. Dış mekan sahnelerde oldukça az sayıda kullanılmış olan objeler, mekana belli mesafelerle dağılmaktadır. Ceylan, iç mekan çekimlerine de benzer bir fotoğrafik hassasiyetle yaklaşmakta, ışık, gölge, renk ve perspektif gibi unsurları ustaca kullanarak anlatımını biçimlendirmektedir. Bu çalışmada, resim ve sinema sanatının tarihten bugüne içinde bulunduğu etkileşim araştırılırken, Nuri Bilge Ceylan filmleri, resimsel bir bakış açısıyla izlenerek, Filiz Piyale resimleriyle Nuri Bilge Ceylan filmlerinin kadrajları arasındaki ilişki incelenecektir.

Summary:

It has been observed that cinema and painting interact in the artistic context from past to present. Since the definition of cinema as the seventh art, filmmakers have been in contact with many arts and have produced films by taking adnantage of the masters of art history. The birth of cinema was realized at the beginning of the twentieth century when Lumiére brothers began to animate moving images using the "cinematograph" device. This invention has been instrumental in the beginning of a whole new era for the world. Looking at the history of photography and cinema, it is observed that in the middle of the twentieth century, obstruction in technical sense in modern art is effective. Painter cinematographers have been important contributors to the interaction in cinema and painting. Art-trained filmmakers such as Akira Kurosawa, David Lynch, Peter Greenaway and Alfred Hitchcock have created the fictions of the scenes, transferring their dreams on canvas or paper. This method, which is the post-production stage, is called story-board in cinema language. When the films of Nuri Bilge Ceylan, who is one of the successful names of the Turkish cinema, are examined, it is clearly observed that they feed from his photography experiences. A minimalist approach is dominant in Ceylan's films. Wide angle nature images used in stabile scenes are being viewed for a long time. Very few objects used in outdoor scenes are casted at certain distances to the space. Ceylan approaches the indoor shots with a similar photographic sensitivity and shapes the expression by using elements such as light, shadow, color and perspective artistically. In this study, while researching the interaction of painting and cinema in history, Nuri Bilge Ceylan films will be watched with an artistic view and the relationship between Filiz Piyale paintings and Nuri Bilge Ceylan films will be examined.