Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kırıkkale Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Sıvanmış tuğla dolgu duvarların beton/betonarme plakalarla güçlendirilmesi

Strengthening of plastered hollow brick infill walls using concrete/reinforced concrete plates

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 459259 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Türkiye'deki yapı stoğunun çok önemli bir bölümünün depreme karşı dayanıksız olduğu ve güçlendirilmesi gerektiği bilinmektedir. Yerinde dökülen ve yapıların çerçeve sistemlerine epoksili ankraj çubuklarıyla bağlanan betonarme (BA) dolgu duvarların yapının deprem davranışını önemli ölçüde iyileştirdiği bilinmektedir. Fakat bu yöntemin binanın boşaltılmasını ve uzun bir süre şantiyeye dönüştürmesini gerektirmesi, araştırmacıları hane sakinlerini sokağa dökmeden olabildiğince ekonomik ve aynı zamanda yapısal olarak etkili güçlendirme yöntemleri geliştirmeye yöneltmiştir. Bu çalışmada önerilen güçlendirme yönteminin prensibi yapıda var olan sıvanmış tuğla dolgu duvarların bazılarının, üzerine yapıştırılan beton/BA plakalarla güçlendirilerek birer BA dolgu duvara dönüştürülmesidir. Bu amaçla, mevcut çalışma kapsamında ½ ölçeğe sahip toplam onüç adet sıvanmış tuğla duvar elemanı tersinir tekrarlanır yatay yükler altında test edilmişlerdir. Dört adet deney elemanı dikdörtgen beton plakalar, sekiz adet de şerit beton/BA plakalar yapıştırılarak güçlendirilmiştir. Deney sonuçları, beton plaka yapıştırma uygulamasının deney elemanlarının yatay yük taşıma kapasitelerini artırdığını ve davranışlarını iyileştirdiğini göstermiştir.

Summary:

In Turkey, majority of the building stock is known to be inadequate against earthquake and required to be strengthened. Cast-in-place reinforced concrete (RC) infill walls, connected to the frame systems by use of epoxy glued anchorages, is known to improve the behavior of the building significantly. However, requirements of this technique such as evacuation of the building and converts it to the construction area for a long time directed the researchers developing occupant friendly, economic and structurally effective strengthening techniques. The principle of the technique presented in this paper is based on bonding concrete/RC plates on some of the plastered hollow brick infill walls available in the building such that they will behave as RC infill walls. For this purpose, thirteen plastered hollow brick infill wall specimens with a scale of ½ were tested under reversed cyclic lateral loading. Four wall specimens were strengthened with rectangular concrete plates, eight specimens were strengthened with strip concrete/reinforced concrete (RC) plates. Test results showed that application of bonding concrete plates increased lateral strength of the test specimens and improved their behavior.