Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Sivrihisar, Emirdağ ve Mahmudiye arasında kalan bölgenin bitki sosyolojisi yönünden incelenmesi

A Phytosociological study on the vegetation of the region between Sivrihisar, Emirdağ and Mahmudiye

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 58403 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Doktora Tezi SİVRİHİSAR, EMİRDA? VE MAHMUDİYE ARASINDA KALAN BÖLGENİN BİTKİ SOSYOLOJİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Halil ARMA?AN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Danışman: Prof Dr Yıldırım AKMAN 1997, Sayfa: 47 Jüri: Prof Dr Yıldırım AKMAN Prof Dr Osman KETENO?LU Prof Dr Mecit VURAL Araştırma bölgesi İç Anadolu bölgesinin güney batı kesiminde yer almaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

11 ABSTRACT Ph D Thesis A PHYTOSOCIOLOGICAL STUDY ON THE VEGETATION OF THE REGION BETWEEN SİVRİHİSAR, EMİRDA? AND MAHMUDİYE Halil ARMA?AN Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Biology Supervisor: Prof Dr Yıldırım AKMAN 1997, Page: 47 Jury: Prof Dr Yıldırım AKMAN Prof Dr Osman KETENO?LU Prof Dr Mecit VURAL The study area located in the southwest part of Central Anatolia occupies Irano-Turanian territory from the phytogeographical point of view and is predominated by a Mediterranean climate with the semiaride, cold and very cold variants ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.