Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Yapı Bilim Dalı

Slot-perforated panel system proposal for variable acoustic solutions

Değişken akustik çözümler için çizgisel perfore panel sistemi önerisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 599007 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Performance spaces are often employed for various functions. These functions require different acoustical qualities and conditions of the hosting space needs altering to meet these requirements. There exist solutions in practice for that concern. These methods focus to change the amount of sound absorptive material in the hall rather than changing sound absorption characteristics of the system. Hence, they have drawbacks in terms of adaptability and versatility. As a potential answer to the shortcomings of these solutions, this study focuses on the crossroads between tuning capacity of perforated panels and requirements of flexible variable acoustic solutions. Effects of perforated panel's design parameters on sound absorption capability of the system are studied. Furthermore, a prototype is developed to reveal the possibility of tuning a panel by controlling these parameters. Variations in sound absorption coefficients of the system are determined by impedance tube measurements. Maximum sound absorption coefficients are measured in 250 Hz and 2000 Hz for different panel positions. After the variable slot-perforated panel system is obtained, the system is tested on a case by computer simulations to demonstrate the capability of the proposal as a variable acoustic solution. The amphitheater of METU Faculty of Architecture Building as a small hall accommodating different functions is selected as a case and current acoustical condition of the hall are specified by field measurements. The hall is adapted to concert, musical and conference functions by the help of variable slot-perforated panel proposal.

Summary:

Performans mekanları genellikle çeşitli işlevler için kullanılır. Bu işlevler farklı akustik niteliklere ihtiyaç duyacağı için mekanların buna uyumlandırılması gerekir. Bu amaca yönelik çözümler olsa da, alışılagelmiş uygulamaların (gözenekli ses yutucu malzemeler ve kumaşlar ile tasarlanan dönen paneller, toplanabilir perdeler) uyum ve çok yönlülük bakımından yetersizlikleri vardır. Mevcut değişken akustik çözümler, mekan içindeki ses yutucu malzeme alanını değiştirmeye odaklanırlar. Malzemenin ses yutuculuk performansı ve karakteri sabit kaldığı için farklı frekanslardaki ses yutuculuk performansını değiştirmede yetersiz kalırlar. Yaygın çözümlerin eksikliklerine olası bir cevap olarak, bu araştırma perfore panellerin ayarlanabilme kapasitesi ve salon içi işlev ve seyirci sayısındaki değişime karşılık verebilecek esnek, değişken akustik sistem ihtiyacının kesişimine odaklanmıştır. Bu amaçla perfore panellerin ses yutuculuk karakteristikleri incelenmiştir. Perfore panellerin tasarım parametrelerinin ses yutuculuk karakteri üzerine etkisi çalışılmıştır. Bu parametrelerin kontrolü ile değişken bir çizgisel perfore panel prototipi geliştirilmiştir. Bu prototip yardımıyla değişken perfore panel sistemin inşa edilebilme olasılığı ortaya konmuştur. Sistemin ses yutma katsayısındaki değişimler empedans tüpü ölçümleri ile belirlenmiştir. Farklı panel pozisyonları için maksimum ses yutmakatsayıları 250 Hz ve 2000 Hz'de ölçülmüştür. Değişken çizgisel perfore panel sistemi elde edildikten sonra, perfore panel önerisi bir vaka üzerinde bilgisayar benzetimi çalışmaları ile test edilmiştir. Benzetim çalışmalarında vaka olarak farklı fonksiyonlara ev sahipliği yapan ODTÜ Mimarlık Fakültesi Amfi tiyatrosu seçilmiştir. Salonun mevcut akustik koşulları saha ölçümleri ile belirlenmiştir. Değişken çizgisel perfore panel yardımı ile amfinin akustik koşulları konser, müzikal ve konferans fonksiyonlarına uygun şekilde değiştirilmiştir.