Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı

Soğuk Savaş sonrasında Karadeniz: 1991-2011

The Black Sea in the Post-Cold War Era: 1991-2011

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 312563 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, Avrupa-Atlantik güçleriyle, RF ve Türkiye'nin Karadeniz politikalarını incelemektedir Öncelikle, Soğuk Savaş sonrasında uluslararası sistemdeki değişiklikler saptanmıştır Ayrıca, Karadeniz bölgesel alt sistemi, KEİÖ ve bölgesel sorunlar çerçevesinde incelenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This dissertation examines the Black Sea policies of the Euro-Atlantic powers along with the policies of the Russian Federation and Turkey First of all, changes in the international system in the post-Cold War era were determined In addition to that, the Black Sea regional sub-system was studied within the context of the BSEC and regional problems Next, the Black Sea policies of the USA, EU, RF and Turkey were discussed by analyzing their goals, instruments and policies toward regional problems In the post-Cold War era while defining the Black Sea region, besides BSEC, the concept of ?Wider Black Sea? is being used ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.