Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

Solid waste management and waste minimization application for beer industry

Katı atık yönetimi ve bira endüstrisinde atık azaltım uygulaması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 202466 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The technological developments, which are unavoidable in today?s world, have provided better life standards for human beings. However, the developments have brought the increase in the amount of the waste generated. Industrial waste management has gained importance as an essential part of a fully integrated management strategy. For many companies, implementing waste management systems is a tool for understanding the current and potential impacts of the organization and obtaining potential savings by keeping wastes under control. In this study, amount of wastes in a beer industry and the sources of these wastes are analysed and observed on department basis. It is mentioned that in which department wastes are formed mostly and the reasons of it. A solid waste management is tried to be applied and than wastes are minimized in the same manner. For waste minimization, minimization on the source is considered instead of minimization of wastes formed due to production. Operations and amount of production of the solid wastes are investigated and minimization techniques and recyclable amounts for these wastes are calculated to their costs analysis.

Summary:

Günümüzde kaçınılmaz olan teknolojik gelimeler insanoluna daha iyi yaam artları salamıtır. Bu gelimeler sonucu oluan atıklarda da artı görülmütür. Endüstriyel atık yönetimi, entegre yönetim sistemlerinin önemli bir parçası olarak önem kazanmaya balamıtır. Birçok firma için atık yönetimi stratejileri uygulamak, organizasyonun mevcut ve potansiyel etkilerini anlamak ve atıkları kontrol altında tutarak ekonomik tasarruf salamak anlamına gelmektedir. Bu çalımada, bir bira endüstrisinde oluan atıkların miktarları, nerelerden kaynakladıı belirlenmi, bu atıklar departman bazında incelemeye alınmıtır. Atıkların en çok hangi bölümlerden çıktıı ve bunun nedenleri üzerinde durulmutur. Veriler dorultusunda fabrika içinde bir katı atık yönetimi uygulanmaya çalıılmı, bu dorultuda atık azaltımına gidilmitir. Atık azaltımında, üretim sonucu oluan atıı azaltmak yerine özellikle kaynaında atık azaltımına önem verilmitir. Oluan atık miktarları, atık azaltım teknikleri ve geri kazanım incelenmi, sonuçta geri kazanım ekonomisi maliyet analizi ortaya konmutur.