Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Solunum yetmezliği olgularında Trakeostomi'nin weanıng ve prognoza etkisi

Effect of Tracheostomy on weaning and prognosis in the respiratory failure cases

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 242054 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AMAÇ: Solunum yetmezliği nedeni ile yoğun bakım ünitesinde trakeostominin weaning ve prognoza etkisini araştırmaktır METOD: Çalışma 2007- 2009 arasında akut solunum yetmezliği nedeni ile invazif mekanik ventilasyon uygulanan 50 hasta üzerinden prospektif olarak yapıldı Hastalar trakeostomi uygulanan (Grup I ) ve uygulanmayanlar (Grup II) olarak incelendi Uzamış ventilasyon desteği gerekenlere elektif şartlarda cerrahi trakeostomi işlemi yapıldı Gruplar prognostik değerlendirme amacı ile APACHE II, yoğun bakım ve mekanik ventilasyonda kalış süresi, weaning, mortalite oranları açısından karşılaştırıldı BULGULAR: 31 Erkek, 19 Bayan olarak 50 hasta (trakeostomili 24; trakeostomisiz 26) çalışmaya katıldı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

AIM: Comparison of weaning and prognosis in tracheostomy applied and non-applied patients in intensive care unit patients who undergone mechanical ventilationMETHODS: We studied 50 patients prospectively who had invasive mechanical ventilation because of acute respiratory failure in between 2007-2009 years Surgical tracheostomy was applied in elective conditions to prolonged hospital staying Patients were divided into two groups as tracheostomy applied (GroupI) and non applied (GroupII) Patients were compared according to APACHE II score, intensive care unit and mechanical ventilation time, weaning and mortality RESULTS: The study composed of 50 patients that 31 men and 19 women (24 with tracheostomy, 26 without tracheostomy) Mean age of GroupI was 50±18, GroupII 61±18 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.