Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Boğaziçi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Strategies for growth (The case of Turkısh Republic of Northern Cyprus) (TRNC)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için büyüme stratejileri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 81344 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT Strategies For Growth (The Case of Turkish Republic of Northern Cyprus) by Fehmi Gürdallı This thesis aims to generate strategies for the development of Turkish Republic of Northern Cyprus in order to attain self-sufficient economy or at least to increase the level of sufficiency. For this purpose, main sectors of the economy were analysed separately and SWOT analysis were done. The research conducted was an exploratory research to discover ideas and insights about the issue. Besides literature search, experience survey was used to obtain the knowledge and experience of those familiar with the subject. Personal interviews were done with the experts, executives, academicians and bureaucrats from different fields. TRNC has particular characteristics in its economy, in addition to common pecularities of small island States. Its historical development, non-recognition and international embargoes are the determinants of current situation. It is concluded that, she has comparative advantage in service sector, namely in tourism and higher education. However, development in agriculture and to a lesser extent, in light industry should be achieved to increase the benefit obtained from the service sector and maintain sustainable growth by multi-dimensional development. IV

Summary:

ÖZET Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçin Büyüme Stratejileri Fehmi Gürdallı Tezin amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi kendine yeten bir ekonomik yapıya kavuşması, en azından dışa bağımlılığının azalması için büyüme stratejileri saptamaktır. Bu saptamayı yapmak için ekonominin başlıca sektörleri ayrı ayrı incelenmiş ve KZFT (Kuvvetli-Zayıf Yönleri, Fırsatlar, Tehlikeler) analizi yapılmıştır. Konu ile ilgili mevcut çalışmaların incelenmesinin yam sıra, ilgili uzmanlar, idareciler, meslek odaları, akademisyenler ve bürokratlarla mülakatlar yapılmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, küçük ada ülkelerinin sahip olduğu klasik özelliklerin yanında kendine has avantajlara ve dezavantajlara sahiptir. Tarihsel süreç, tanınmama, ve uluslararası ambargolar bugünkü durumu şekillendirmiştir. Sonuçta, Kuzey Kıbrıs'ın, servis sektöründe; turizm ve yüksek öğrenim sektörlerinde, bariz bir mukayeseli avantaja sahip olduğu neticesine varılmıştır. Ancak, tarım sektöründeki mevcut potansiyelin değerlendirilmesi ve hafif sanayinin gelişmesi hem bu servis sektörlerinden elde edilecek faydamn artması, hem de üretimi yaygınlaştırarak çok boyutlu sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilebilmesi için kaçınılmazdır.