Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Koç Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

Subjective experience of autobiographical memory: The role of the discrete emotions, participant age and age of memory

Otobiyokrafik belleğin öznel deneyimi: Farklı tür duyguların, katılımcı yaşının ve anı yaşının rolü

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 408831 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The goal of this study was to investigate changing properties of autobiographical remembering in relation to discrete emotions, participant age, and age of memory. Thirty two young and thirty one old adults participated by recalling recent and remote memories associated with seven emotional categories and then responded to Memory Characteristics Questionnaire for each. Repeated-measures analysis of variance yielded that different types of emotional memories showed variations in some phenomenological properties. Younger and older adults also indicated different patterns with respect to the relationship between emotion and the phenomenological properties of autobiographical memories. However, pairwise comparisons showed that the differences were not in the expected direction. Correlations also indicated that the relationship between emotion and phenomenological properties was not very strong. The correlations between emotions and phenomenological properties were not very strong for younger and older participants either. Furthermore, some properties were not correlated with any emotions for older participants. The findings regarding intensity difference of different emotions for younger and older participants were not in line with either goal-directed memory hypothesis or socio-emotional selectivity theory. Correlations between autobiographical narratives and ratings showed different patterns. The findings of the present study suggested a number of directions for future emotion and autobiographical memory research. Keywords: Discrete emotions, autobiographical memory, phenomenology of autobiographical memory

Summary:

Bu çalışmanın amacı otobiyografik belleğin hatırlanma özelliklerinin anının duygusal içeriğine, katılımcı yaşına ve anının yaşandığı zamana göre nasıl değişiklikler gösterdiğini incelemekti. Otuz iki genç ve otuz bir yaşlı yetişkin farklı duygular içeren yakın ve uzak geçmişe ilişkin anılarını anlattıktan sonra her bir anı için Anı Özellikleri Anketini cevaplandırdı. Tekrar-ölçümlü varyans analizi farklı tip duygular içeren anıların hatırlanma özeliklerinde farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu. Duygu ve otobiyografik belleğin fenomenolojik özellikleri arasındaki ilişkide genç ve yaşlı yetişkinler arasında farklı örüntüler görüldü. Ancak, ikili karşılaştırmalar bulunan farklılıkların beklenilen yönlerde çıkmadığını gösterdi. Korelasyonlar duygu ve otobiyografik belleğin fenomenolojik özellikleri arasındaki ilişkilerin çok güçlü olmadığını gösterdi. Bu ilişkilerin genç ve yaşlı yetişkinlerde de çok güçlü olmadığı bulundu. Bunun yanı sıra, yaşlı yetişkinlerde otobiyografik belleğin bazı hatırlanma özellikleriyle anının duygusal içeriğinin ilişkili olmadığı bulundu. Farklı tür duyguların kodlama ve hatırlama arasındaki yoğunluk farklarında gençler ve yaşlılar arasında görülen farklılıklar hedef-yönelimli bellek hipoteziyle ve sosyo-duygusal seçicilik teorisiyle çelişkiliydi. Otobiyografik anlatı analizleri ve anket sonuçları farklı örüntüler gösterdi. Bu araştırmanın bulguları ilerde yapılacak duygu ve otobiyografik bellek araştırmalarına yön verici niteliktedir. Anahtar Sözcükler: Farklı duygular, otobiyografik bellek, otobiyografik belleğin fenomenolojisi